Déjà vu (định hướng)

Déjà vu có thể là:

 • Trong công nghệ thông tin:
  • Déjà Vu (DVX), một trình hỗ trợ biên dịch
  • , một trò chơi điện tử
  • DejaVu (phông chữ), một loại phông chữ
  • DjVu (phát âm tương tự), một định dạng tệp tin
 • Trong điện ảnh và truyền hình:
 • Trong âm nhạc:
 • Trong ngành tâm linh học:
 • Khác:
  • Déjà Vu (công ty), một công ty giải trí của Mỹ
En otros idiomas