Cuộc nổi dậy Spartacus

Cuộc nổi dậy Spartacus
Một phần của Cách mạng Đức (1918–1919)
AlzadosEspartaquistas..png
Phe Spartacus vũ trang ở Berlin
.
Thời gian 4–15 tháng 1 năm 1919
Địa điểm Berlin, Đức
Kết quả Cuộc nổi dậy bị đập tan
Tham chiến
Đảng Cộng sản Đức

Đảng Dân chủ Xã hội Độc lập Đức (USPD)

Đức Chính phủ lâm thời
Chỉ huy
Karl Liebknecht
Rosa Luxemburg
Đức Friedrich Ebert
Tổn thất
3,000~ bị giết
.

Cuộc nổi dậy Spartacus ( tiếng Đức: Spartakusaufstand), còn được gọi là cuộc nổi dậy Tháng Giêng (Januaraufstand), là một cuộc tổng đình công (và những trận chiến đấu vũ trang đi kèm theo) ở Đức từ ngày 4-ngày 15 tháng 1 năm 1919. Đức lúc đó đang ở giữa một cuộc cách mạng thời hậu chiến, và hai trong số những con đường cảm nhận hướng tới tương lai là nền dân chủ xã hội hoặc một hội đồng / cộng hòa Xô viết tương tự như một hệ thống chính phủ đã được thành lập bởi đảng BolshevikNga. Các cuộc nổi dậy chủ yếu là một cuộc đấu tranh quyền lực giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức trung hòa do Friedrich Ebert lãnh đạo, và những người cộng sản quá khích hơn của Đảng Cộng sản của nước Đức, dẫn đầu bởi Karl LiebknechtRosa Luxemburg, mà trước đây đã thành lập và lãnh đạo Liên đoàn Spartacus (Spartakusbund). Cuộc đấu tranh quyền lực này là kết quả của việc hoàng đế Wilhelm II thoái vị và thủ tướng Max von Baden, người đã giao quyền cho Ebert, người lãnh đạo của đảng lớn nhất trong quốc hội Đức. [1] Các cuộc nổi dậy tương tự xảy ra và bị đàn áp ở Bremen, vùng Ruhr, Rheinland, Sachsen, Hamburg, ThüringenBayern, và một loạt các trận đánh đường phố thậm chí đẫm máu hơn xảy ra ở Berlin trong tháng 3, dẫn đến sự vỡ mộng của nhiều người với Chính phủ Weimar.

Bối cảnh

Sau kinh nghiệm của họ với các đảng SPD và USPD, những người Spartacus kết luận rằng các mục tiêu của họ chỉ có thể đạt được trong một đảng riêng của mình, và họ đã thành lập Đảng Cộng sản của nước Đức (KPD) vào cuối năm 1918. Nhiều nhóm Xã hội chủ nghĩa cánh Tả trong giới lao động tham gia vào đảng mới lập này do không hài lòng với quá trình cách mạng. Sau cuộc bàn cãi với các người Spartacus, các người lãnh đạo công đoàn độc lập tuy nhiên đã quyết định ở lại đảng USPD.

Rosa Luxemburg đã lập chương trình sáng lập của mình và trình bày nó vào ngày 31 tháng 12 năm 1918. Trong chương trình này, cô đã chỉ ra rằng những người cộng sản không bao giờ có thể nắm lấy quyền lực mà không có sự hỗ trợ rõ ràng của đa số người dân. Vào ngày 01 tháng 1, cô một lần nữa yêu cầu các đảng viên KPD tham gia vào cuộc bầu cử dự kiến, nhưng cô ta thất bại trong cuộc bỏ phiếu. Đa số hy vọng giành được quyền lực bằng cách tiếp tục kích động trong các hãng xưởng và bởi "áp lực từ các đường phố".

En otros idiomas