Casablanca (định hướng)

Casa Blanca,trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Nhà Trắng", thường được viết liền thành một từ "Casablanca", có thể chỉ đến:

  • Casablanca, một thành phố tại Maroc
  • Casablanca (phim), một bộ phim năm 1942 với các diễn viên chính Ingrid BergmanHumphrey Bogart
  • Casablanca (tiểu thuyết), nguyên bản tiếng Anh As time goes by của Michael Walsh, bản dịch của Nguyễn Bá Long, nxb Hội nhà văn phát hành năm 2004
En otros idiomas