Cổng song song

Cổng song song là một cổng thường được dùng kết nối máy in vào máy tính trong thời gian trước đây. Tuy nhiên chúng còn được sử dụng kết nối đến nhiều thiết bị khác với một tốc độ cao hơn so với cổng nối tiếp.

Cũng có thể có nhiều loại cổng khác hoạt động theo nguyên tắc "song song", nhưng bài này chỉ nói đến loại cổng song song (tạm thời) được định nghĩa như trên

Cổng song song có tên như vậy bởi chúng có 8 hàng dữ liệu 1 bit (thành 1 byte) để chuyển đồng thời qua 8 dây dẫn kết nối (xem bảng). Và đây là cách chuyển dữ liệu truyền thống giữa máy in với máy tính (tuy nhiên một số loại cổng song song có thể không nư vậy)

Sơ đồ cổng song song 25 chân

Một cổng song song 25 chân trên máy tính xách tay.

Bảng dưới đây là một sơ đồ các dây của một cổng song song tiêu chuẩn.

Chân Mô tả I/O Chân Mô tả I/O
1 -Strobe Out 14 -Auto Feed Out
2 +Data Bit 0 Out 15 -Error In
3 +Data Bit 1 Out 16 -Initialize Printer Out
4 +Data Bit 2 Out 17 -Select Input Out
5 +Data Bit 3 Out 18 -Data Bit 0 Return (GND) In
6 +Data Bit 4 Out 19 -Data Bit 1 Return (GND) In
7 +Data Bit 5 Out 20 -Data Bit 2 Return (GND) In
8 +Data Bit 6 Out 21 -Data Bit 3 Return (GND) In
9 +Data Bit 7 Out 22 -Data Bit 4 Return (GND) In
10 -Acknowledge In 23 -Data Bit 5 Return (GND) In
11 +Busy In 24 -Data Bit 6 Return (GND) In
12 +Paper End In 25 -Data Bit 7 Return (GND) In
13 +Select In
En otros idiomas
Afrikaans: Parallelle poort
العربية: منفذ متوازي
azərbaycanca: LPT
Bahasa Indonesia: Porta paralel
Bahasa Melayu: Port selari
brezhoneg: Porzh a-stur
čeština: Paralelní port
English: Parallel port
español: Puerto paralelo
français: Port parallèle
한국어: 병렬 포트
italiano: Porta parallela
Nederlands: Parallelle poort
português: Interface paralela
Simple English: Parallel port
slovenčina: Paralelný port
slovenščina: Paralelna vrata (LPT)
српски / srpski: Паралелни порт
svenska: Parallellport
Türkçe: Paralel port
中文: 并行端口