Betasuchus

Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)

Chordata

NhánhCraniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Nhánh (clade)Dinosauria
Chi (genus)Betasuchus
von Huene, 1932

Betasuchus là một chi khủng long, được von Huene mô tả khoa học năm 1932.[1]

En otros idiomas
Deutsch: Betasuchus
English: Betasuchus
français: Betasuchus
Nederlands: Betasuchus
ଓଡ଼ିଆ: Betasuchus
polski: Betazuch
Volapük: Betasuchus
中文: 毖鱷龍屬