Băng tần S

Băng tần S
Dải tần số2–4 GHz
Số băng tần vô tuyến ITU

123456789101112

Ký hiệu băng tần vô tuyến ITU

ELFSLFULFVLFLFMFHFVHFUHFSHFEHFTHF

Băng tần vô tuyến NATO

A BCDEFGHIJKLM

Băng tần IEEE

HFVHFUHFLSCXKuKKaQVW

Băng tần S là một phần của băng tần vi ba thuộc phổ điện từ. Nó được định nghĩa theo một tiêu chuẩn của IEEE cho sóng vô tuyến với tần số trong dải 2 tới 4 GHz, tần số 3 GHz là ranh giới giữa UHFSHF. Băng S được dùng cho radar thời tiết, radar tàu biển, vệ tinh thông tin, đặc biệt là NASA dùng cho liên lạc giữa tàu con thoi và trạm không gian quốc tế. Radar băng ngắn 10 cm có dải tần 1,55 tới 5,2 GHz.

En otros idiomas
català: Banda S
English: S band
español: Banda S
فارسی: باند اس
français: Bande S
한국어: S 밴드
italiano: Banda S
日本語: Sバンド
norsk: S-båndet
norsk nynorsk: S-bandet
polski: Pasmo S
português: Banda S
русский: S-диапазон
українська: S-діапазон
中文: S波段