Appassionta

Appassionta là cái tên mà nhà xuất bản đặt cho bản sonata cho piano số 23 giọng Fa thứ của nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven. Đây là tác phẩm được Beethoven viết trong 2 năm 18041805[1].

En otros idiomas