Apache Tomcat

Apache Tomcat
Phát triển bởiApache Software Foundation
Bản mẫu:Infobox software/simple
Repositorysvn.apache.org/repos/asf/tomcat/
Được viết bằngJava
Hệ điều hànhCross-platform
Thể loạiServlet container
HTTP web server
Giấy phépApache License 2.0
Trang mạnghttp://tomcat.apache.org

Apache Tomcat là một Java Servlet được phát triển bởi Apache Software Foundation (ASF). Tomcat thi hành các ứng dụng Java ServletJavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, và cung cấp một máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java thuần túy để thực thi các chương trình lệnh viết bằng ngôn ngữ Java.

Tomcat không nên được hiểu nhầm với các máy chủ HTTP Apache - cái mà dùng để thực thi các câu lệnh viết bằng ngôn ngữ C trên máy chủ HTTP; có 2 máy chủ web được kết nối với nhau. Apache Tomcat cung cấp các công cụ cho việc cấu hình và quản lý, nhưng cũng có thể được cấu hình bởi việc soạn thảo các file cấu hình viết bằng XML.

Tình trạng phát triển

Các thành viên của ASF và các tình nguyện viên riêng lẻ vẫn đang phát triển và duy trì Tomcat. Người dùng có thể truy cập miễn phí vào mã nguồn và các lớp nhị phân của Tomcat dưới sự cho phép của Apache. Phiên bản Tomcat đầu tiên được công bố là phiên bản 3.0.x (các phiên bản trước được Sun phát hành nội bộ, và không được phát hành rộng rãi ra ngoài). Phiên bản Tomcat 6.0.20 là sản phẩm cuối cùng của thế hệ phiên bản 6.0.x (một phần của bộ 2.5 servlet), vào năm 2009.[1][2]

En otros idiomas
български: Apache Tomcat
català: Apache Tomcat
čeština: Apache Tomcat
Deutsch: Apache Tomcat
English: Apache Tomcat
español: Tomcat
Esperanto: Apache Tomcat
français: Apache Tomcat
한국어: 아파치 톰캣
italiano: Apache Tomcat
қазақша: Apache Tomcat
latviešu: Apache Tomcat
lietuvių: Tomcat
Nederlands: Apache Tomcat
日本語: Apache Tomcat
português: Apache Tomcat
română: Apache Tomcat
русский: Apache Tomcat
svenska: Apache Tomcat
українська: Apache Tomcat