AIM-9 Sidewinder

Tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder.
Tên lửa không-đối-không đầu tiên

AIM-9 Sidewinder là tên loại hỏa tiễn tầm nhiệt, tầm tác động ngắn, gắn trên máy bay chiến đấu và gần đây trên các trực thăng tác chiến (Sidewinder là tên tiếng Mỹ gọi một giống rắn dùng khả năng cảm nhiệt để truy tìm mồi ăn). AIM-9 Sidewinder là loại hỏa tiễn đầu tiên thực sự có công hiệu trong các cuộc chiến không-đối-không (nghĩa từ máy bay này bắn sang máy bay kia), được nhiều hãng chế tạo hỏa tiễn khác bắt chước. Cho đến nay nhiều dạng tương tự vẫn còn được sử dụng trong các lực lượng không quân.

Hỏa tiễn AIM-9 Sidewinder được Hải quân Hoa Kỳ nghiên cứu và phát triển vào cuối thập niên 1940 để thay thế loại AIM-4 Falcon lúc bấy giờ đang được không quân Hoa Kỳ sử dụng. Trong những cuộc không chiến những năm 60, những tên lửa tầm nhiệt kiểu này tỏ ra là loại tên lửa hiệu quả hơn cả do những tên lửa điều khiển ra da thời đó kém chính xác, chỉ cần máy bay bay thấp xuống là tên lửa điều khiển bằng rada bi rối loạn do không phân biệt được máy bay và những tín hiệu kim loại trên mặt đất.

  • tham khảo

Tham khảo

En otros idiomas