Định lý Poynting

Trong điện động lực học, định lý Poynting được nhà vật lý học John Henry Poynting[1] phát biểu về sự bảo toàn năng lượng của trường điện từ. Nó cũng tương tự như định lý công-động năng trong cơ học cổ điển.