Đô thị cấp quốc gia của Nhật Bản


Phân cấp hành chính
Nhật Bản
Cấp tỉnh
(都道府県 todōfuken)
Phân tỉnh
Cấp hạt
Phân hạt

Đô thị cấp quốc gia của Nhật Bản (tiếng Nhật: 政令指定都市, romaji: seirei shitei toshi, Hán-Việt: chính lệnh chỉ định đô thị) là những đơn vị hành chính cấp hạt được Chính phủ Nhật Bản công nhận là đô thị cấp quốc gia dựa theo Luật tự trị địa phương ban hành năm 1947. Hiện tại ở Nhật Bản có 19 đô thị quốc gia của Nhật Bản. Tokyo không phải đô thị cấp quốc gia.

En otros idiomas
Bahasa Indonesia: Kota terpilih (Jepang)