Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi

Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi
National Encyclopedia of Uzbekistan logo.png
Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasining logosi
Janr: ensiklopediya
Original til: oʻzbek
Nashriyot: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti
Nashr etilgan: 2000- 2005

Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi (OʻzME) — Oʻzbekiston Respublikasida chiqarilgan 14 jildli universal milliy ensiklopediya. Ensiklopediya kirill yozuvida yozilgan. OʻzME Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti tomonidan nashr etilgan. OʻzMEdagi aksar maqolalar Sovet davrida chiqariglan 14 jildli Oʻzbek sovet ensiklopediyasidan olingan.

Ensiklopediyaning barcha 12 jildi 2000-2006-yillarda nashr qilingan. O‘zMEda O‘zbekiston Respublikasi haqidagi materiallar bilan birgalikda umumbashariy maʼlumotlar ham berilgan. O‘zMEning 1-11-jildlarida umumiy hajmi 1600 nashriyot-hisob tabog‘ini tashkil etgan qaryib 50 ming maqola berilgan. O‘zME har bir jildida 800-1200 atrofida rangli va oq-qora suratlar, xaritalar o‘rin olgan. Ensiklopediyani tayyorlashda besh mingga yaqin muallif va taqrizchilar qatnashgan. OʻzMEning 12-jildi maqolalari faqat O‘zbekistonga tegishlidir.

Tarixi

Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti tomonidan nashr etilgan. 1996-yil 4-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi „O‘zbekiston Respublikasi Qomusini nashr etish to‘g‘risida“ qaror qabul qilgan. [1] Shu qaror asosida universal ensiklopediyaning soha soʻzliklarini tuzishga kirishib, mezonlar ishlab chiqilgan.

Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 20-martda „O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyotini tashkil etish to‘g‘risida“ 154-qarori qabul qilingach, bu ishni amalga oshirishga kirishilgan. [1] Qarorda 12 jildli universal O‘zMEning ilmiy-nazariy va g‘oyaviy-siyosiy yo‘nalishi belgilab berilgan. Shu qaror asosida O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti tuzilgan.

O‘zMEning mazmun va mundarijasini belgilashda jahon qomuschiligi anʼanalaridan va mamlakatda orttirilgan ijobiy tajribalaridan foydalanilgan. O‘zME maqsadi va vazifalari uning 1-jildi muqaddimasida bayon qilingan.