Сервер застосунків

Сервер додатків (англ. application server) — сервер, що виконує деякі прикладні програми. Термін також відноситься і до програмного забезпечення, встановленому на такому сервері і забезпечує виконання прикладного ПЗ.

Приклади реалізації

  • Під сервером застосунків у випадку J2EE мається на увазі комплекс програм, що реалізовують концепцію J2EE і що дозволяють запускати в собі J2EE-застосунки. До класу серверів застосунків відносяться такі продукти як GlassFish, WebSphere, JBoss Enterprise Application Platform, WildFly і інші.
Докладніше: J2EE-контейнер