Розподіл Максвелла молекул ідеального газу за швидкостями

Функція густини розподілу швидкостей молекул в газі

Розподіл Максвелла — розподіл ймовірності, що зустрічається у фізиці і хімії. Він є основою кінетичної теорії газів, яка пояснює багато фундаментальних властивостей газів, включаючи тиск і дифузію. Розподіл Максвелла також застосовується для електронних процесів переносу та інших явищ. Розподіл Максвелла є застосовним до безлічі індивідуальних властивостей молекул у газі. Про нього зазвичай думають як про розподіл енергій молекул в газі, але він може також застосовуватися до розподілу швидкостей, імпульсів, й модулів імпульсів молекул. Також вфн може бути виражений як дискретний розподіл по безлічі дискретних рівнів енергії, або як безперервний розподіл за деякого континууму енергії.

інші мови