Пошук з обмеженням глибини

Алгоритм для реалізації обмеженого пошуку вглиб (АОПГ) (англ. Depth-limited search, DLS) — алгоритм для обходу дерева. Він застосовується в таких алгоритмах, як алгоритм топологічного сортування, алгоритм пошуку сильно зв'язаних компонентів. Цей алгоритм є модифікацією алгоритму пошуку в глибину.

Проблему необмежених дерев можна вирішити, передбачаючи застосування під час пошуку в глибину заздалегідь певної межі глибини L. Це означає, що вузли на глибині L розглядаються таким чином, як якщо б вони не мали наступників. Такий підхід називається пошуком з обмеженням глибини.