Партноменклатура

Партійна номенклатура, скор. Партноменклатура — у вузькому формально-правовому значенні — назва керівних посад у політичній партії (як правило, в першу чергу мається на увазі комуністичній партії), адміністрації, економіці та суспільстві. В більш поширеному, соціально-політичному тлумаченні та вживанні — привілейована правляча верства, еліта або «політичний клас», відносно закрита соціальна каста «соціалістичного» суспільства — в країнах, що еволюційно знаходяться на перехідному етапі від традиційного до індустріального суспільства, коли відсутнє громадянське суспільство та нерозвинена політична традиція та культура.

В науковий обіг термін «Партноменклатура» ввів відомий югославській політичний діяч, письменник та дисидент Мілован Джилас (1911–1995). В політичній лексиці в СРСР та країнах соціалізму в ХХ столітті часто вживалося поняття «Номенклатура»[1].

інші мови