Партноменклатура

Партійна номенклатура, скор. Партноменклатура — у вузькому формально-правовому значенні — назва керівних посад у політичній партії (як правило, в першу чергу мається на увазі комуністичній партії), адміністрації, економіці та суспільстві. В більш поширеному, соціально-політичному тлумаченні та вживанні — привілейована правляча верства, еліта або «політичний клас», відносно закрита соціальна каста «соціалістичного» суспільства — в країнах, що еволюційно знаходяться на перехідному етапі від традиційного до індустріального суспільства, коли відсутнє громадянське суспільство та нерозвинена політична традиція та культура.

В науковий обіг термін «Партноменклатура» ввів відомий югославській політичний діяч, письменник та дисидент Мілован Джилас (1911–1995). В політичній лексиці в СРСР та країнах соціалізму в ХХ столітті часто вживалося поняття «Номенклатура»[1].

Етимологія

Поняття радянської номенклатури має два значення: у вузькому сенсі — це «звільнені» працівники комітетів партії і в широкому — всі відповідальні працівники, призначення на посаду яких гласно або негласно вироблялося секретаріатами правлячої партії (у тому числі голови колгоспів, ректори інститутів, редактори газет, аж до вищої ієрархії релігійних організацій). Найчастіше допускалося навіть формальне голосування при виборі на посаду, але установка на потрібного кандидата виходила з партії. Друге (широке) значення і дало основу поняття «номенклатури» — тобто переліку осіб, що підлягають призначенням.[2]

інші мови