Методологія опитування

Прикладна статистика наукових досліджень людини, тобто методологія дослідження, вивчає вибірки окремих одиниць з населення і пов'язані з ними методи збору даних, наприклад, побудову анкет і підвищення кількості й точності відповідей на опитування. Методологія дослідження включає в себе інструменти або процедури, які ставлять одне або кілька питань, на які можуть відповісти або які можуть залишити без відповіді.

Статистичні дослідження проводяться з метою виснути деяке припущення стосовно населення, що вивчається, і сильно залежать від поставлених в опитуванні питань. Опитування про громадську думку, опитування щодо стану здоров'я, маркетингові дослідження, дослідження діяльності уряду і переписи населення є прикладами кількісних досліджень, які використовують сучасні методики дослідження для пошуку відповідей на питання про населення. Хоча переписи населення не мають вибірок, вони включають в себе інші аспекти методології дослідження: анкетування, інтерв'ю і подальшу перевірку. Опитування надають важливу інформацію всім видам суспільної інформації та науково-дослідним областям, наприклад, маркетинговим дослідженням, психології, фахівцям в області охорони здоров'я і соціології.

інші мови