Конституціоналізм

Конституціоналізм (від лат. constitutio - встановлення, устрій) має визначення:

Поняття Конституціоналізм має два аспекти:

  • об'єктивний — сукупність конституційно-правових актів, що регулюють важливі соціальні зв'язки;
  • суб'єктивний — наявність теорії конституції, прогресивних уявлень про устрій суспільства і держави; сприйняття конституції, інших нормативних актів населенням.

Термін Конституціоналізм, на думку Г. Дж. Бермана, був введений у науковий оборот наприкінці ХVІІІ – початку XIX ст. для позначення головним чином американської доктрини верховенства писаної конституції над звичайними законами. Проте реальність цього феномену вперше виявилася ще в міських правових системах Західної Європи в XI – XII ст.[1]

Становлення конституціоналізму у світі пов'язане з оформленням конституційного ладу в розвинених країнах Європи й Америки у період боротьби проти феодального абсолютизму (XVII ст.).

інші мови