Комп'ютерний кластер

За лаштунками лінукс-кластеру Хемніцького технологічного університету.
Кластер.
Термінальний кластер

Комп'ютерний кластер або просто кла́стер — це декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Обчислювальний кластер потрібен для збільшення швидкості обрахунків за допомогою паралельних обчислень.

Визначення

У системах оброблення інформації:

 1. описувач абстрактного типу даних;
 2. підмножина об'єктів з певними наборами ознак;
 3. група алгоритмічно ідентичних розрахунків;
 4. група накопичувачів на магнітному носію, відеопристроїв або терміналів з загальним контролером.

Один з перших архітекторів кластерної технології Грегорі Пфістер дав кластеру наступне визначення: «Кластер — це різновид паралельної або розподіленої системи, яка:

 1. складається з декількох зв'язаних між собою комп'ютерів;
 2. використовується як єдиний, уніфікований комп'ютерний ресурс».

Зазвичай розрізняють наступні основні види кластерів:

 1. відмовостійкі кластери (High-availability clusters, HA, кластери високої доступності)
 2. кластери з балансуванням навантаження (Load balancing clusters)
 3. обчислювальні кластери (High perfomance computing clusters)
 4. grid-системи

В інформаційних технологіях використовуються також наступні визначення поняття «кластер»:

 • Кластер — підмножина результатів пошуку, зв'язаних єдністю теми.
 • Кластер — одиниця зберігання даних на гнучких і жорстких дисках комп'ютерів.
 • Кластер — група комп'ютерів, об'єднаних високошвидкісними каналами зв'язку, і що представляє з точки зору користувача єдиний апаратний ресурс.
 • Кластер — група серверів, об'єднаних логічно, здатних обробляти ідентичні запити, і що використовуються як єдиний ресурс.
 • Кластер — об'єкт, що забезпечує фізично об'єднане зберігання даних з різних таблиць для прискорення виконання складних запитів, використовуваний в Oracle Database.

Обчислювальний кластер — це масив серверів, об'єднаних деякою комунікаційною мережею. Кожний обчислювальний вузол має свою оперативну пам'ять і працює під керуванням своєї операційної системи.

інші мови