Екзогенні процеси

Екзогенні процеси (рос. экзогенные процессы, англ. exogenic processes, exogenous processes; нім. exogene Vorgänge m pl) – геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі та в її приповерхневих шарах (вивітрювання, денудація, абразія, ерозія, діяльність льодовиків, підземних вод); зумовлені, головним чином, енергією сонячної радіації, силою тяжіння і життєдіяльністю організмів; тісно пов'язані з ендогенними процесами. Протилежне – ендогенні процеси.

ЕКЗОГЕННИЙ, (рос. экзогенный, англ. exogenetic, нім. exogen (etisch)) – зумовлений зовнішніми причинами; який утворився на земній поверхні й у верхній частині земної кори під впливом процесів вивітрювання, діяльності води й організмів (про мінерал і мінеральний комплекс).

інші мови