Дія (фізика)

Дія — фундаментальне фізичне поняття, функціонал із розмірністю [ енергія ]×[ час ], що відповідає розмірності моменту кількості руху. Розмірність дії має фундаментальна фізична константа — стала Планка.

У фізиці принцип дії визначає природу руху, з якої може бути визначена траєкторія фізичної системи. Реальна траєкторія об'єкта, та, що приводить до постійних значень фізичної величини, яку називають дією. Таким чином, замість того, щоб думати про об'єкт, що прискорюється під дією прикладеної сили, можна думати про сили, що виділяють траєкторії зі стаціонарною дією. Цей принцип також називають принципом стаціонарної дії або принципом Гамільтона-Остроградського. Інше формулювання принципу як принцип найменшої дії є менш узагальнена і не завжди правильна.

Цей принцип — простий, загальний та потужний засіб для того, щоб передбачити рух в класичній механіці. Розширення принципу дії описують релятивістську механіку, квантову механіку, електрику та магнетизм.

інші мови