Державний устрій

Форми державного устрою країн світу, станом на 2007 рік:
   Унітарні держави
   Федерації

Держа́вний устрій (англ. Forms of government) — територіальна або національно-територіальна організація держави, що характеризує просторову організацію влади та державне самовизначення населення (нації), що на ній проживає[1][2]. Тобто спосіб поділу держави на певні складові частини та розподіл влади між ними. Державний устрій кожної країни зумовлюється її суспільно-політичним ладом. Він відбиває правове становище як держави в цілому, так її окремих складових частин, взаємовідносини між ними[1].

Державний устрій визначає:

  • принцип поділу території держави на складові елементи;
  • спосіб організації населення на певній території;
  • рівень врахування інтересів національних меншин шляхом надання територіям їхнього проживання певних повноважень щодо територіального самоврядування;
  • наявність або відсутність у складових держави ознак політичної самостійності та державності;
  • взаємовідносини між різними рівнями державних органів влади[2].