Геосистема

Геосисте́ма (Географічна система) (дав.-гр. γε и дав.-гр. σύστημα; англ. geosystem) — географічне утворення, системи різного рівня, що складаються з цілісної множини взаємопов'язаних, взаємодіючих компонентів. Найбільша планетарна геосистема — географічна оболонка, система взаємодіючих компонентів: літосфери, гідросфери, атмосфери та біосфери. Компоненти геосистеми тісно взаємопов'язані між собою через потоки речовини та енергії, процеси гравітаційного переміщення твердого матеріалу, вологообмін та міграцію хімічних елементів.

Історія

Термін вперше запропонований в 1963 році радянським вченим В. Б. Сочавою. За його визначенням, геосистеми —

« природно-географічні єдності усих можливих категорій, від планетарної геосистеми (географічної оболонки) до елементарної геосистеми (фізико-географічної фації). »

Склалися 4 групи основних визначень поняття геосистеми. Термін пропонується використовувати:

  • для природних географічних утворень;
  • для складних утворень, що включають в себе одночасно елементи природи, населення, господарства;
  • як для природних, так і для соціально-економічних утворень;
  • для позначення всіх об'єктів галузей знань, що охоплюють науки про Землю.

Поняття геосистеми також використовується при виділенні і характеристиці широкого класу географічних утворень: географічна оболонка, географічні ландшафти, територіально-виробничі комплекси, системи розселення, біогеоценози, територіальні рекреаційні системи, природно-технічні системи і так далі.

інші мови
čeština: Geosystém
español: Geosistema
português: Geossistema
русский: Геосистема
slovenčina: Geosystém