Англійська драма

Англійська драма — драматичні твори або театр, де вони поставляються, написані англійською мовою або англійськими драматургами. Драма є відомий жанр англійської літератури. Найвизначнішою постаттю у цьому жанрі літератури є Вільям Шекспір, який відомий на весь світ завдяки своїм драматургічним творам.

Зародження англійської драми

Літургійна драма(гравюра 15-го сторіччя)

Англійська драма зародилася в надрах середньовічної культури, в церковних обрядах, і була спочатку символічної пантомімою, що ілюструє літургію й прикрашає пасхальну і різдвяну служби. Потім пантоміма стала супроводжуватися текстом латиною. Літургійна драма, яка гралася служниками церкви, до Χ-століття розпалася на ряд вистав, які відтворювали головні події християнського календаря. Поступово драма полишила церковні приміщення, вийшла на міські площі, в виставах стали брати участь актори, а місцева мова поступово витіснила латину. Тип драми, що розігрувалася мирянами, отримав назву міракль (драматичні сценки, що зображають дива, вчинені святими). Дещо пізніше виник ще один тип драми — мораліте, середньовічна алегорія з персоніфікованими гріхом і чесністю, які борються за людську душу.

інші мови