XII-ги Далай-Лама

12-ги Далай-Лама
12-ги Далай Башкы Бырынай Чамзы

Он ийи дугаар Далай-Лама Бырынай Чамзы азы Тинлей Гьяцо 1856 чылда төрүттүнген. Бо болза, Кыдаттың эжен хаанның чарлыы-биле тодараттынган Далай лама болган. Төвүт чурттуң иштики байдалы ынчан дыка будулгаазынныг турган. Бо Далай-Лама хөй чылдагааннардан өлүрткен, деп эртемден Пржевальский Н.М. дыңнаанын демдеглээн.

Other Languages