Trebia Muharebesi

Trebia Muharebesi
İkinci Pön Savaşı
Battleofthetrebiamap.jpg
Bu harita 1926’da J.wells tarafından hazırlanmış ve Romalıların sol yakada, Kartacalıların sağ yakada bulunup Romalıların sol yakadan sağ tarafa geçişi senaryosunu baz almaktadır. Ancak bu madde Mommsen'in Romalıların sağ yakada, Kartacalıların ise sol yakada bulunduğunu ve Romalıların sol yakaya doğru hareket ettikleri görüşünü savunan klasik bakış açısından uyarlanmıştır.
TarihKış gündönümü, Aralık 218 MÖ
BölgeTrebbia, Bugünkü Yeri İtalya
SonuçKartaca Zaferi
Taraflar
Carthage standard.svgKartacaSpqrstone.jpg Roma Cumhuriyeti
Komutanlar ve liderler
HannibalTiberius Sempronius Longus
Güçler

30.000 adam:

(20.000 Ağır Piyade 10,000 Süvari, 37 Savaş fili)

42.000 adam:

(18.000 Lejyoner, 20.000 İtalyan Müttefiki, 4.000 Süvari)
Kayıplar
4.000-5.000 Piyade, bir miktar filYaklaşık olarak 26.000-28.000, en fazla 32.000 toplam kayıp

Trebia Muharebesi (ya da Trebbia) MÖ 218 ile 201 yılları arasında geçen İkinci Pön Savaşının MÖ 218 Aralık ayında Hannibal’ın komuta ettiği Kartaca ile Roma Cumhuriyeti ordusu arasındaki ilk büyük çarpışması olup gündönümü zamanlarına tekabül etmektedir. Roma’nın ağır kayıplar verdiği savaş alanının kendi kısımlarında başarılı yaklaşık 2.5 lejyonunu (yaklaşık 10.000 askerini) Piacenza (sonradan Placentina)'ya geri çekmeyi başarmakla birlikte Roma’nın ağır kayıplarla büyük bir hezimete uğradığı çarpışmadır. Hannibal bu çarpışmada kendisini Roma’dan üstün bir duruma getiren dikkatli ve yenilikçi taktik yeteneğini uygulayarak büyük başarı ve ün kazandı. Aceleci ve dar görüşlü karşıt Roma komutanı Konsül Tiberius Sempronius Longus, kendisinin fiziksel koşulların uygun olmayışına rağmen cephe saldırısına tahrik edildiğini ve bir tuzağın içine çekildiğini fark etmekte başarısız oldu.

Çarpışma Po Irmağının sığ Trebia Irmağı ile birleştiği noktanın az güneybatısında ve sol yakasında, Piacenza ilinin yakınlarında gerçekleşti. Çarpışma adını buradaki Trebia Irmağından aldı. Muharebe alanı tam olarak bilinmiyor olsa da Via Emilia'dan görülebilmekte ve mevcut A21/W70 otobanı ile Piacenza'dan gelen tren yolunda paralel bir noktada olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Alan büyük bir olasılıkla Rottofreno yerleşiminde bulunmaktadır. [not 1]

Kaynaklar ve çözümler

Çarpışma hakkında bilgiler içeren iki temel kaynak, Livy’nin (Titus Livius) Roma Tarihi (21. Kitap) ve Polybius'un Tarihler adlı eserleridir. İkisi de coğrafi ayrıntıları, önemli anahtar noktaları, özellikle de Roma ordusunun Trebia'nın sağ yasında mı yoksa sol yakasında mı konuşlanarak diğer yakaya hangi yönden geçtiği hususunda ayrıntıları içermektedir. Çarpışmada pozisyonun değişimi ve yeniden oluşumu akademisyenlerin başlıca ilgi alanı olmaktadır. Ancak kaynakların tümü sonuç hakkında hemfikir durumdadır.

Görüşlerin farklı olması; gerçek ve tezlerin karıştırılması, iki konsül ordusunun oluşturduğu Sempronius’un organize ettiği varsayılan Birlik’in başlaması noktalarından kaynaklanmaktadır. O bütün hızıyla Publius’a katılmak üzere ilerliyordu.[1] Kanıtlara göre, varsayılan Birlik sadece Sempronius’ un Scipio ile birlikte düzenlediği çok yakın görüşmeler ile oluştu. (Fiziksel ve harekat birlikteliği tartışmalıdır.)

Birliğin daha öteye gidip gitmediği belli değildir. İki konsül birbirinden açıkta ayrı kamp kurdular ve bunu sürdürdüler. Polybius'a göre kuvvetlerin birliği sağlanacak ve Sempronius 4 lejyona komuta edecekti. (Yazar koşullu cümleler kullanmakta ve açıklayıcı ifadeler belirtmemektedir.) Mağlup Sempronius ordusunun Placentia’ya nasıl geri çekildiğini açıklamakta ama yaralı Scipio'ya ne olduğundan ve nasıl Placentia'ya çekildiğinden bahsetmeyi ihmal etmektedir. Diğer taraftan Livy, Polybius’un verdiği rakamları tekrar etse de muharebeden sonra Scipio'nun ordusunu sessizce Plazentia'ya yürüttüğünü ve Cremona'ya gittiğini ve böylece Placentia'da iki ordunun soğuk mevsimi geçirmek üzere kışlamadığını belirtmektedir.

Eğer Scipio'nun ordusu bozulmamış ve Piacenta'ya doğru sessizce ilerlemiş ise, olasılıksız olarak her bir konsülün komuta ettiği birlikler bir diğerine herhangi bir yardım yapabilecek durumda değildi. Gerçekte Sempronius'un saldırıya geçeceğinden Scipio'yu bilgilendirdiği hususunda bir kanıt yoktur. Scipio'ya saldırıp saldırmama konusunda tavsiyesinin ne olduğu sorulduğunda Scipio'nun kesinlikle bir saldırıya karşı fikir belirttiği kendisine rapor edildi. Scipio'nun herhangi bir Tiberius unsuruna destek verdiğine bir atıf yapılmaz. Eğer birçok yazarın sandığı gibi ise, Hannibal bir birliğin oluşmasını önlemeye çalışmakta idi ancak fevkalade biçimde Sempronius'tan habersizdi ve O’nun doğudan gelişini durdurmak için hiçbir hareket yapmadı.[2] Konsüller ise kıskançlıkla kendi otoritelerini savundular.

Çağlar boyunca, Polybius'tan başlayarak bazı askeri tarih yazarları Birliğin iki konsülün iradesinde kurulmuş olmasından ötürü uygulamaya da konulmuş olduğunu var saydılar, bu faraziyenin yol açtığı sorun ise, Roma Kampı meselesi olarak bilindi. Orada bir değil iki kamp vardı. Scipio sol kıyının tepelerinde, Sempronius ise sağ kıyının düzlüklerinde kamp kurmuştu. Bu ikiliğin göz ardı edilmesi yazarları ikisinden birini Roma Kampı olarak seçmekte serbest bırakmaktadır. Sonuç olarak şu an bakıldığında kamp sol kıyıda, sağ kıyıda, hem teperlerde hem de düzlüklerdedir.

Hannibal’ın algısına göre konsüllerin ayrı kalması O'nu başarıya götürecek strateji olmalıydı. Böylece Tiberius’ un askerleriyle birlikte Trebia'nın buz gibi soğuk kış suyunun içine doğru yağan kar altında ilerlemeye tahrik etti, kendisi ise dinç, besili ve üşümemiş askerleri ile pusulardan çıkarak Roma askerlerinin yaklaşık üçte ikisinden dörtte üçüne kadar öldürdüler. Sağ kalanları da ırmağın gerisine ve Piacenza'ya doğru sürdüler. Denilir ki, Romalılar, kollarını kendilerini savunabilmek için zorluk içinde kaldırmaya çalıştılar.

En otros idiomas