Satürn Tapınağı

Satürn Tapınağı
Temel bilgiler
YerRoma Forumu 14. bölge
İnançRoma paganizmi
Açılış yılıMÖ 497
DurumSadece ön cephesi ayakta
Mimari
Özellikler

Satürn Tapınağı (LatinceAedes Saturni, İtalyancaTempio di Saturno), Roma Forumu'nda Satürn'e adanmış tapınak. Capitol Tepesi'nin eteklerinde, forumun batı ucunda yer alır. Roma hazinesi burada saklanırdı.

Tarihçe

Tapınak ilk olarak MÖ 497'de, Roma Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında inşa edildi. "Saturnalia" olarak adlandırılan, her yıl 17 Aralık'ta gerçekleşen Satürn yortusunda tapınakta kutlamalar yapılır, Satürn heykelinin normalde yünle birbirine bağlanan ayakları serbest bırakılırdı. İlk dönemlerinden itibaren Satürn'ün Roma'nın en eski gelir kaynağı olan tarımla bağlantısı nedeniyle devlet hazinesine de ev sahipliği yaptı. Tapınaktaki Ahenkli Tanrılar Kamarası'nın altındaki odalarda hazinenin saklandığı düşünülür.[1][2] MÖ 174 yılında tapınağın üzerinde yer aldığı Clivus Capitolinus yolu üzerinde tapınaktan Capitolium'a uzanan bir revak yapıldı.[3]

MÖ 43 (veya MÖ 42) yılında İmparator Augustus'un teşvikiyle Lucius Munatius Plancus tarafından baştan yapıldı. Lucius Munatius Plancus inşaatı Alp Dağları'nda kazandığı zaferin ganimetiyle finanse etti. Bireysel finansmanla yapılmış son tapınak örneklerindendir.[1][2] Daha sonraları yangında zarar gördü ve yaklaşık olarak MS 360-80 yılları arasında Roma Senatosu ve halkı tarafından restore edildi. Bu restorasyon baştabanda bulunan yazıtta "SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS | INCENDIO CONSVMPTVM RESTVTIT" ("Roma Senatosu ve Halkı | Yangında yıkıldı; baştan yapıldı") ifadesiyle belirtilmiştir.[1]

En otros idiomas