Rus İmparatorluğu'nun Kırım'ı ilhakı

İvan Ayvazovski tablosu: II. Katerina'nın Feodosya'ya Gelişi

Rus İmparatorluğu'nun Kırım'ı ilhakı, öncesinde Kırım Hanlığı'na bağlı bir yarımada olan Kırım'ın, 19 Nisan [E.U. 8 Nisan] 1783 tarihinde Rus İmparatorluğu tarafından ilhak edilmesi olayıdır.[1] İlhaktan önceki süreçte Rus İmparatorluğu Kırım'ın içişlerine müdahalelerde bulunurken Kırım'ın bağlı olduğu Osmanlı İmparatorluğu Kırım ile yeterince ilgilenememekteydi. İlhak sonrası tam 134 yıl boyunca Rus İmparatorluğu tarafından yönetilen Kırım'daki Rus egemenliği 1917 Rus Devrimi'nin hemen sonrasında kısa ömürlü Kırım Halk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle son buldu.

Rus İç Savaşı döneminde sık sık el değiştiren Kırım, 1921'den 1954'e kadar Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin, daha sonra ise Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve 1991'de bağımsılığını kazanan Ukrayna'nın egemenliğinde kaldı. 2014'te Rusya tarafından bir kez daha ilhak edilen Kırım'ın son ilhakı ise henüz uluslararası arenada resmî olarak tanınmamaktadır.[2][3]