Ortaöğretim

Ortaöğretim, 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren kavram.

Ortaöğretimin görevi, öğrencilere, önce kişisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nitelikte, ortak bir genel kültür ve yurttaşlık bilgisi kazandırmak, sonra da onları ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre iş alanlarına, mesleklere veya yükseköğrenime hazırlamaktır.

Ortaöğretim Not Düzeni

Not Puan Derece
5 85.00-100 Pekiyi
4 70.00-84.99 İyi
3 60.00-69.99 Orta
2 50.00-59.99 Geçer
1 0-49.99 Geçmez

[1]

En otros idiomas