Dünyanın en uzun nehirleri

Dünyanın en uzun nehirleri listesi dünyada bulunan 1.000 km.den daha uzun olan nehir sistemlerini ihtiva eder. Uzunluk kavramı karmaşık ve tartışmalıdır. Değişik kaynaklar bir nehir sistemi hakkında bazan birbirinden farklı bilgiler vermektedir. Bilgi kaynakları farklı bilgiler verilmiş ise, eğer bu farklar büyük değillerse bir ortalama verilmiştir ama eğer farklar çok büyükse değişik kaynaklardan verilen bilgiler ayrı ayrı parantez içine konulup verilmiştir

Uzunluk kavramındaki zorluklar

Genellikle nehirlerin uzunluğu tam tek gerçek değer olarak verilememektedir. Uzunluk nehrin kaynağı ile nehrin ağzı arasında bulunan uzunluk değeridir. Fakat hem nehrin kaynağının seçilmesi ve hem de önemli nehirlerde bile nehrin ağzının seçilmesi tartışmalara yol açmaktadır. Bu nedenle nehir uzunlukları tam gerçek değerler değil yaklaşık değerlerdir.

Bir nehrin "gerçek kaynağı" nehire başlangıç olan akarsularının kaynakları arasından nehrin ağzından en fazla uzak olanı olarak tanımlanmaktadır. Bu "gerçek kaynak" nehre adını veren nehrin ana akıntısı üzerinde değil bir yan akıntısı üzerinde olabilmektedir. Örneğin Birleşik Amerika'da normal olarak Mississippi Nehri'nin esas kaynağının Minnesota eyaletinde bulunan "Itasac Gölü" olduğu çok Amerikalı tarafından okul coğrafya derslerinde öğrenilip kabul edilmektedir. Halbuki bu kaynak "gerçek kaynak" tanımlamasına uymamaktadır. Mississippi Nehri ağzından en uzak olan kaynak Montana eyalatinde bulunan Jefferson Nehri'nin ana kaynağıdır. Bu Jefferson Nehri ise Missiouri Nehrine katılmaktadır ve Missouri Nehri sonradan Mississippi'ye katılır. Böylece Misissippi Nehri uzunluğu nehirin ağzından gerçek kaynağa kadar Mıssıssıppi–Missouri–Jefferson uzunluğu olarak verilmektedir. Bunun yanında gerçek kaynak mevsimlik olarak çok değişen bir dere kaynağı veya değişen bataklık alanlar veya göller de olabilmektedir.

Tarım arazilerinde kaynakları olan nehirlerin gerçek kaynaklarını tespit etmek çok zordur. Bu hallerde tarım yapılan tarlaların suyunu çeken tarla, bahçe yan kanallarında sular toplanmakta ve sonra yan kanalların birleşmesi ile nehire esas olan akarsu ortaya çıkmaktadır. Bu yan kanallarda toplanan ve sonra birleşen sular mevsimlik olarak değişmektedir.

Bir nehrinin ağzının da tam tanımlanması da çok güç olabilmektedir. Bazı nehirler, örneğin {{Rio de la Plata]] veya Saint Lawrence Nehri, nehir ağzında büyük bir haliç yapmakta ve denize ve okyanusa yaklaştıkça bu haliç gittikçe genişlemektedir. Bu geniş ve büyük haliç içinde nerede nehrin bittiği nerede denizin başladığı hemen hemen imkansız olmaktadır. Diğer bazı nehirlerin ağızları bulunmamaktadır. Örneğin Okavango Nehri, Humboldt Nehri, Bear Nehri, Kern Nehri ilerledikçe su hacimleri, ya suları sıcakta uçarak, ya toprak tarafından çekilerek veye tarım yapanlar tarafından kullanılarak, tedricen azalmakta ve bir mevkide kaybolmaktadır. Bu şekildeki nehirlerin hangi mevkide kayboldukları mevsimlere göre değişmektedir.

Nehri uzunluklarını haritalardan tayin etmek de genellikle uydulardan detaylı fotoğraflar olmadan çok zor olmakta idi. Uydu fotoğrafları ile yüksek mikyaslı haritalar ve detaylar elde edilmektedir. Coğrafyacılar uzunluk için en uygun büyük mikyaslı (uydu veya diğer tip) harita olarak nehrin genişliğinin haritada ölçülebilir olanını tercih etmektedirler. Ne yazık ki gayet büyük mikyaslı (uydu) haritaları gizlilik kurallarına uyularak çok araştırmacılara açık değildir.

Eğer büyük mikyaslı ve ayrıntılı haritalar bulunsa bile uzunluk ölçmek kolay olmamaktadır. Uzunluk ölçerken nehrin ortası mı yoksa kenarlarının mı ölçüleceği en baş zorluk doğuran sorundur. Eğer nehir bir göl içinden geçerse uzunluğun nasıl ölçüleceği problem doğurmaktadır. Mevsimlik ve yıllık seller, erozyon, barajlar, deniz ve nehir kıyısi sel savunma duvarları bu uzunluğun ölçümünü zorlaştırmaktadır. Menderes yapan nehirler ya doğal olarak ya insan eli ile uzunluklarını değiştirmektedirler. Örneğin 1766-1885 döneminde Mississippi Nehri üzerinde Cairo, Illinois ile New Orleans, Luisiana arasında yapılan 18 tane kesip kesip de su yolunu kısaltma çalışmaları sonunda bu nehrin bu iki mevki arasındaki uzunluğu 218 km azaltılmıştır.[1]

Bunlar nehrin uzunluğunun daha kesin ölçülmesini zorlaştırmaktadırlar ama imkansız kılmamaktadırlar. Fakat bu sefer değişik nehirlerin değişik uzunluk ölçümlerinde değişik doğruluk paylarının kullanılması problemi ortaya çıkmakta ve bunlar da uzunluk karşılaştırmalarını güçleştirmektedir.

En otros idiomas
hrvatski: Popis rijeka
srpskohrvatski / српскохрватски: Lista najdužih rijeka na svijetu
slovenščina: Seznam rek po dolžini
oʻzbekcha/ўзбекча: Uzunligi boʻyicha daryolar roʻyxati