Cosmos

Cosmos, İngilizce'de evren (Yunanca κόσμος (kosmos)), evren anlamlarına gelir. Aşağıdaki maddeler bu isimle bağlantılıdır:

En otros idiomas