Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı

Дзяржаўны гімн Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi
Türkçe: Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Marşı
Dziarjaunı gimn Byelaruskay Savietskay Satsıyalistıçnay Respubliki
Emblem of the Byelorussian SSR (1981-1991).svg

 Beyaz Rusya SSC
Ulusal Marşı

GüfteMihail Klimkoviç
BesteNester Sakalovski
Kabul tarihi1952
İptal tarihi1991

Ses Örneği

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Marşı (Beyaz Rusça: Дзяржаўны гімн Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi, Dziarjaunı gimn Byelaruskay Savietskay Satsıyalistıçnay Respubliki, Rusça: Государственный гимн Белорусской Советской Социалистической Республики, Gosudarstvennıy Gimn Belorusskoy Sovetskoy Sotsialitiçeskoy Respubliki) Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin devlet marşıdır.

Marş 1952 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış fakat 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması ile kullanımına son verilmiştir. Marşın 1952 ile 1956 arasındaki versiyonunda Stalin'den bahsederken 1956 sonrasında Stalin ile ilgili olan kısımlar değiştirilmiştir. Marşın güftesi Mihail Klimkoviç'e (Міхась Клімковіч), bestesi ise Nester Sakalovski (Нестар Сакалоўскі)'ye aittir. Marşın melodisi mevcut Beyaz Rusya ulusal marşıyla aynı, sadece sözleri farklıdır.

  • sözleri

Sözleri

1952-91 arası

Belarusça Harf çevirisi Türkçe çevirisi
Мы, Беларусы, з братняю Руссю,

Разам шукалі к шчасцю дарог.

Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю

З ёй здабылi мы сцяг перамог!

Нас аб’яднала Леніна імя,

Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.

Партыі слава! Слава Радзіме!

Слава табе, Беларускі народ!

Сілы гартуe, люд Бeларусі,

Ў братнім саюзe, ў мужнай сям’і.

Вeчна мы будзeм, вoльныя людзі,

Жыць на шчаслівай, вoльнай зямлі!

Нас аб’яднала Леніна імя,

Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.

Партыі слава! Слава Радзіме!

Слава табе, наш свабoдны народ!

Дружба нарoдаў – сіла нарoдаў,

К шчасцю працoўных сoнeчны шлях.

Гoрда ж узвіся ў свeтлыя высі,

Сцяг камунізму – радасці сцяг!

Нас аб’яднала Леніна імя,

Партыя к шчасцю вядзе нас ў паход.

Партыі слава! Слава Радзіме!

Слава табе, наш Савeцкi народ!

Mı, Byelarusıy, z bratnyayu Russyu,

Razam şukali k şçastzyu darog.

U bitvah za voliu, u bitvah za dolyu

Z yoy zdabıli mı stziag pyeramog!

Nas abyadnala Lenina imya,

Partıya k şçastzyu vyadze nas u pahod.

Partıyi slava! Slava Radzimye!

Slava tabye, Byelaruski narod!

Silıy gartuye, lyud Byelarusi,

U bratnim sayuzye, u mujnay syamyi.

Veçna mıy budzyem, volnıya lyudzi,

Jıtz' na şçaslivay, voĺnay zyamli!

Nas abyadnala Lenina imya,

Partıya k şçastzyu vyadze nas u pahod.

Partıyi slava! Slava Radzimye!

Slava tabye, naş svabodnıy narod!

Drujba narodau – sila narodau,

K şçasciu pratzounıh sonyeçnıy şliah.

Gorda j uzvisya u svetlıya vısi,

Stzyag kamunizmu – radastzi stzyag!

Nas abyadnala Lenina imya,

Partıya k şçastzyu vyadze nas u pahod.

Partıyi slava! Slava Radzimye!

Slava tabye, naş Savyetski narod!

Biz Beyaz Ruslar, Rus kardeşlerle birlikte,

Geleceğin yolunu beraber aradık.

Özgürlük mücadelesinde, kader mücadelesinde

Kazandık zafer sancaklarımızı! 

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Parti bizi saadet arayışında ileriye götürüyor.

Partiye selam olsun! Ana vatana selam olsun!

Sana selam olsun, Beyaz Rusya halkı! 

Güç toplar Beyaz Rusya insanı

Kardeşsel bir birlikte, güçlü bir ailede

Ebediyete kadar özgür insanlar olarak

Kutlu ve büyük bir memlekette yaşayacağız! 

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Parti bizi saadet arayışında ileriye götürüyor.

Partiye selam olsun! Ana vatana selam olsun!

Sana selam olsun, hür halkımız! 

Halkların dostluğu - halkların kudreti,

Emekçilerin kutlu, aydınlık yoludur

İftiharla göklere çekeceğiz

Komünizmin bayrağını, sevincin bayrağını! 

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Parti bizi saadet arayışında ileriye götürüyor.

Partiye selam olsun! Ana vatana selam olsun!

Sana selam olsun, Sovyet halkımız!

1952-56 arası

Belarusça Harf çevirisi Türkçe çevirisi
Мы, Беларусы, з братняю Руссю,

Разам шукалі к долі дарог.

Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю

Мы здабылі з ёй сцяг перамог!

Нас аб'яднала Леніна імя,

Сталін павёў нас к шчасцю ў паход.

Слава Саветам! Слава Радзіме!

Слава табе, Беларускі народ!

Ў слаўным саюзе люд Беларусі

Вырас, як волат нашых былін.

Вечна мы будзем вольныя людзі,

Жыць на шчаслівай, вольнай зямлі!

Нас аб'яднала Леніна імя,

Сталін павёў нас к шчасцю ў паход.

Слава Саветам! Слава Радзіме!

Слава табе, Беларускі народ!

Дружбай народаў мы назаўсёды,

Нашы граніцы ў сталь закуём.

Ворагаў хмары грозным ударам,

З нашых прастораў прэч мы змяцём!

Нас аб'яднала Леніна імя,

Сталін павёў нас к шчасцю ў паход.

Слава Саветам! Слава Радзіме!

Слава табе, Беларускі народ!

Mı, Byelarusıy, z bratnyayu Russyu,

Razam şukali k doli darog.

U bitvah za voliu, u bitvah za dolyu

Mı zdabıli z yoy stzyag pyeramoh!

Nas abyadnala Lenina imya,

Stalin pavyou nas k şçastzyu u pahod.

Slava Savyetam! Slava Radzimye!

Slava tabye, Byelaruski narod!

U slaunım sayuze lyud Byelarusi,

Vıras, yak volat naşıh bılin.

Vyeçna mı budzyem voĺnıya lyudzi,

Jıtz' na şçaslivay, voĺnay zyamli!

Nas abyadnala Lenina imya,

Stalin pavyou nas k şçastzyu u pahod.

Slava Savyetam! Slava Radzimye!

Slava tabye, Byelaruski narod!

Drujbay narodau mı nazausiyodı,

Naşı granitzı u staĺ zakuyom.

Voragau hmarı groznım udaram,

Z naşıh prastorau preç mı zmyatzyom!

Nas abyadnala Lenina imya,

Stalin pavyou nas k şçastzyu u pahod.

Slava Savyetam! Slava Radzimye!

Slava tabye, Byelaruski narod!

Biz Beyaz Ruslar, Rus kardeşlerle birlikte,

Geleceğin yolunu beraber aradık.

Özgürlük mücadelesinde, kader mücadelesinde

Zafer sancaklarımızı kazandık.

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Stalin bizi saadet arayışında ileriye götürdü.

Sovyetlere selam olsun! Anavatana selam olsun!

Sana selam olsun, Beyaz Rusya halkı!

Beyaz Rusya insanının muhteşem birliğinde

Yetiştik destanlarımızdaki kahramanlar misali.

Ebediyete kadar özgür insanlar olarak

Kutlu ve büyük bir memlekette yaşayacağız!

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Stalin bizi saadet arayışında ileriye götürdü.

Sovyetlere selam olsun! Anavatana selam olsun!

Sana selam olsun, Beyaz Rusya halkı!

Halkların dostluğu bizim kaidemizdir

Savunduğumuz çelikten sınırlarımızdır.

Korkunç düşmanlarımızın üzerine bulut misali çöküp,

Süpüreceğiz onları topraklarımızdan!

Bizi Lenin'in adı bir araya getirdi,

Stalin bizi saadet arayışında ileriye götürdü.

Sovyetlere selam olsun! Anavatana selam olsun!

Sana selam olsun, Beyaz Rusya halkı!

En otros idiomas