Alman Standartlar Enstitüsü

Kurumun Berlin'deki merkezi

Alman Standartlar Enstitüsü (Almanca: Deutsches Institut für Normung e. V.) (kısaca DIN), Federal Almanya Cumhuriyeti'nin resmî standart enstitüsü olup merkezi başkent Berlin'dedir.

Giriş

DIN enstitüsünün hukuki yapısı, Alman yasalarına göre resmi tescilli bir dernek olup, özel sektör tarafından finanse edilmektedir ve Federal Almanya Devleti ile kurulmuş bir antlaşma uyarınca, Avrupa ve uluslararası standartlama faaliyetleri için yetkili standart kurumudur. Adı geçen kurum, üretim, ticaret, sanayi, bilim, tüketim ve kalite kontrol alanlarında faaliyet gösterenlerle devlet kurumları için bilgi ve fikir alışverişi platformu olup, "konuyla alakalı kimselerin" uzmanlıklarını bir araya getirerek standartlar oluşturdukları bir kurumdur.

Standartlar, rasyonalizasyon, anlaşılırlık, kullanıma elverişliliğin temini, teknik uyumun sağlanması, değiştirilebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevre koruma alanlarında hizmet etmektedir. Elektrik ve elektronik ile ilgili konularda Almanya'da DIN ile birlikte Elektroteknik, Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Birliği (VDE) temsilcilerinden oluşan Almanya Elektroteknik, Elektronik ve Bilişim Teknolojisi Komisyonu (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE)) tarafından işlenmektedir. DIN kurumu uluslararası/Avrupa standart komiteleri (ISO, CENve elektroteknik kurumlar olan IEC ve CENELEC) nezdinde Alman menfaatlerini savunmakla görevlidir. Standartlaştırma süreci ile, standartların içerikleri ve proses teknolojilerinin, teknolojide genel kabul gören kurallara uygun olmasının temin edilmesi amaçlanmaktadır.

DIN kurumu tarafından neşredilen standartlar, DIN grubu'nun bir alt kuruluşu olan Beuth Yayınevi tarafından matbu veya ücretli olarak internet üzerinden yayınlanmaktadır. Adı geçen yayınevi başka kuruluşlarla yabancı ülkelerin standartlaştırma kurumlarının standartlarını satmaktadır.

İsviçre'deki DIN muadili, Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) olup, Avusturya'nın standartlar kurumunun adı ise Österreichisches Normungsinstitut'tur (ÖNORM).

En otros idiomas