Tala ng mga bansa ayon sa sistema ng pamahalaan


Pampanguluhang republika

Ito ay mga istilo ng pamahalaan kung saan ang pangulo ang pinuno ng sangay na tagapagpaganap na inihahalal at nananatili sa opisina na malaya sa lehislatura.

Punong pampanguluhang republika

Sa istilong ito, ang pangulo ang pinuno ng estado at pinuno ng pamahalaan at walang punong ministro.

Sistemang Demokrasya

Sa istilong ito, ang pangulo ang pinuno ng estado ngunit ang punong ministro ang pinuno ng pamahalaan at ng lehislatura.

Parliamentaryong republika

Ang parliamentaryo ay isang istilo kung saan ang punong ministro ang pinuno ng estado, ng pamahalaan at ng lehislatura.

Other Languages