Admixture
English: Admixture

Ang admixture ay maaaring tumukoy sa sumusunod:

  • Admixture na henetiko na resulta ng interbreeding sa pagitan ng dalawa o marami pang mga nakaraang hiwalay na populasyon sa loob ng isang species.
  • Admixture na panglahi na admixture sa pagitan ng mga tao at tinutukoy ring miscegenation
  • Hybrid
  • Mixture na substansiyang kimikal na nagreresulta kapag ang dalawang mga magkaibang materyal ay pinagsama nang walang mga nangyaring reaksiyong kimikal.


Other Languages
English: Admixture