โพแทสเซียม

โพแทสเซียม
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
นิโฮเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
มอสโกเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เทนเนสซีน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ออกาเนสซอน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โพแทสเซียมมีโครงสร้างผลึกแบบรูปลูกบาศก์กลางตัว
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของโพแทสเซียม (2, 8, 8, 1)
19K
Na

K

Rb
โพแทสเซียมแคลเซียม
โพแทสเซียมในตารางธาตุ
ลักษณะปรากฏ
silvery gray


ไข่มุกโพแทสเซียมใต้น้ำมันพาราฟิน เป็นไข่มุกขนาดใหญ่มีขนาด 5 ซม. ด้านล่าง: เส้นสเปคตรัมของโพแทสเซียม
คุณสมบัติทั่วไป
ชื่อ สัญลักษณ์ และเลขอะตอมโพแทสเซียม, K, 19
การออกเสียง//
อนุกรมเคมีโลหะแอลคาไล
หมู่ คาบและบล็อก1 (โลหะแอลคาไล), 4, s
มวลอะตอมมาตรฐาน39.0983(1)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 4s1
2, 8, 8, 1
ชั้นพลังงานอิเล็กตรอนของโพแทสเซียม (2, 8, 8, 1)
ประวัติ
การค้นพบฮัมฟรี เดวี (1807)
การแยกครั้งแรกฮัมฟรี เดวี (1807)
คุณสมบัติกายภาพ
สถานะของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.)0.862 g·cm−3
ความหนาแน่นของเหลวที่จุดหลอมเหลว0.828 g·cm−3
จุดหลอมเหลว336.7 K, 63.5 °C, 146.3 °F
จุดเดือด1032 K, 759 °C, 1398 °F
จุดวิกฤต2223 K, 16[1] MPa
ความร้อนของการหลอมเหลว2.33 kJ·mol−1
ความร้อนของการกลายเป็นไอ76.9 kJ·mol−1
ความจุความร้อนโมลาร์29.6 J·mol−1·K−1
คุณสมบัติอะตอม
สถานะออกซิเดชัน+1
(strongly basic oxide)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี0.82 (Pauling scale)
พลังงานไอออไนเซชันค่าที่ 1: 418.8 kJ·mol−1
ค่าที่ 2: 3052 kJ·mol−1
ค่าที่ 3: 4420 kJ·mol−1
รัศมีอะตอม227 pm
รัศมีโควาเลนต์203±12 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์275 pm
จิปาถะ
โครงสร้างผลึกรูปลูกบาศก์กลางตัว

โพแทสเซียมมีโครงสร้างผลึกแบบรูปลูกบาศก์กลางตัว

ความเป็นแม่เหล็กพาราแมกเนติก[2]
สภาพนำไฟฟ้า(20 °C) 72 nΩ·m
สภาพนำความร้อน102.5 W·m−1·K−1
การขยายตัวจากความร้อน(25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1
ความเร็วเสียง (thin rod)(ที่ 20 °C) 2000 m·s−1
มอดุลัสของยัง3.53 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน1.3 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด3.1 GPa
ความแข็งของโมส์0.4
ความแข็งของบริเนลล์0.363 MPa
เลขทะเบียน CAS7440-09-7
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของโพแทสเซียม
ไอโซโทปNAครึ่งชีวิตDMDE (MeV)DP
39K93.26%K เสถียร โดยมี 20 นิวตรอน
40K0.012% y1.31140Ca
ε1.50540Ar
1.50540Ar
41K6.73%K เสถียร โดยมี 22 นิวตรอน
อ้างอิง

โพแทสเซียม (อังกฤษ: Potassium) ธาตุเคมีในกลุ่มโลหะ มีเลขอะตอม 19 สัญลักษณ์ K

สัญลักษณ์ของโพแทสเซียม มาจากภาษาเยอรมันว่า Kalium[3] ส่วนชื่อโพแทสเซียม มาจากคำว่า โพแทส ซึ่งเป็นชื่อเรียกแร่ชนิดหนึ่งที่สกัดธาตุโพแทสเซียมได้

โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล เป็นผงสีขาว-เงินอ่อนๆ ในธรรมชาติมักเป็นสารประกอบร่วมกับธาตุอื่นเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วในอากาศ มีสมบัติทางเคมีใกล้เคียงกับโซเดียม


สารประกอบสำคัญประโยชน์ของโพแทสเซียม 1. ช่วยควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยให้การทำงานของหัวใจเต้นเป็นปกติ 2. ช่วยลดความดันโลหิต 3. ช่วยรักษาภูมิแพ้ 4. ช่วยให้มีสติปัญญา จิตใจร่าเริงแจ่มใส โดยมีออกซิเจนไปเลี้ยงที่สมอง 5. ช่วยกำจัดของเสียต่างๆในร่างกาย คำแนะนำ : การรับประทานโพแทสเซียม  โพแทสเซียมในรูปแบบอาหารเสริม มักพบได้ในรูปแบบของวิตามินรวมและแร่ธาตุรวม  เกลือโพแทสเซียมอินทรีย์ประกอบไปด้วย กลูโคเนต ซิเทรต ฟูเมเรต และเกลือโพแทสเซียมอนินทรีย์ จะประกอบไปด้วย ซัลเฟต คลอไรด์ ออกไซด์ คาร์บอเนต  คุณสามารถหาซื้อแบบแยกเป็นโพแทสเซียม ซิเทรต กลูโคเนต คลอไรด์ ได้ในขนาดประมาณ 600 mg. ซึ่งจะมีโพแทสเซียมผสมอยู่ประมาณ 100 mg. โดยรูปแบบที่แนะนำคือ ไกลซิเนตโพแทสเซียมซิเทรต  ยังไม่มีขนาดที่แนะนำให้รับประทานในแต่ละวัน แต่โดยทั่วไปแล้วขนาดตั้งแต่ 1,600 – 2,000 mg. ต่อวันถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับผู้ใหญ่ผู้ที่สุขภาพแข็งแรง  สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำและมีอาการอ่อนล้า อาจเกิดจากการสูญเสียโพแทสเซียมเพราะกาแฟ  สำหรับผู้ที่ชอบรับประทานของหวานและชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ระดับของโพแทสเซียมในร่างกายอาจจะต่ำได้  สำหรับผู้ที่กำลังลดความอ้วนด้วยการรับประทานประเภทคาร์โบไฮเดรตน้อย จะส่งผลให้ระดับโพแทสเซียมในร่างกายลดลง ซึ่งจะส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอ่อนล้าหรือตอบสนองช้า  หากระดับโพแทสเซียมในร่างกายมากเกินไปจะถูกไตขับออกมา และสำหรับผู้ที่ไตทำงานได้ไม่ดีก็ไม่ควรรับประทานโพแทสเซียมเสริมในปริมาณที่สูงมากจนเกินไป


คุณสมบัติทางร่างกายของโพแทสเซียม

        โพแทสเซียม   เกลือแร่ชนิดหนึ่ง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจ รักษาสมดุลของน้ำ กรด-ด่างในร่างกาย ควบคุมความดันโลหิต ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ประสิทธิภาพในการขับโพแทสเซียมจะลดลง ซึ่งทำให้เกิดการคั่งของโพแทสเซียมในเลือด  

ระดับโพแทสเซียมปกติในเลือด 3.5 – 5.0 mEq/L ระดับโพแทสเซียมต่ำในเลือด < 3.5 mEq/L = ซึม อ่อนเพลีย คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ตะคริว ระดับโพแทสเซียมสูงในเลือด > 5.0 mEq/L = เกิดการคั่งของน้ำในร่างกาย หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ระดับโพแทสเซียมในอาหารชนิดต่างๆ

• อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง (กลุ่มผักสีเข้ม) ได้แก่ ถั่วเมล็ดแห้ง นมและผลิตภัณฑ์จากนม ทุเรียน กล้วย ลำไย ผลไม้แห้งต่างๆ เช่น ลูกเกด ลูกพรุน แครอท มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง คะน้า หัวปลี ผักชี มันฝรั่ง

• อาหารที่มีโพแทสเซียมปานกลาง ได้แก่ สับปะรด ฝรั่ง แอปเปิ้ล เงาะ ส้ม องุ่น ลิ้นจี่ แคนตาลูป ส้มโอ มะม่วงดิบ มะเขือยาว หอมหัวใหญ่ ผักบุ้งจีน มะละกอดิบ ถั่วพู(ฝักอ่อน) พริกหวาน

• อาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำ (กลุ่มผักสีซีด) ได้แก่ ชมพู่ องุ่นเขียว แตงโม บวบเหลี่ยม เห็ดหูหนู ฟักเขียว แฟง ผักกาดขาว กะหล่ำปลี แตงกวา

      การจำกัดผัก-ผลไม้ขึ้นอยู่กับระดับโพแทสเซียมในเลือด ถ้าผลเลือดอยู่ในระดับปกติ ไม่จำเป็นต้องงดผัก ผลไม้ ควรเลือกรับประทานผักผลไม้หมุนเวียนได้ตามปกติ สีเข้ม-อ่อน สลับกันไป แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงกว่าปกติ ควรปรับการประทานอาหารผัก-ผลไม้ ดังนี้
โพแทสเซียม (Potassium) จะทำงานร่วมกับโซเดียม o ในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกายและช่วยทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติ โดยความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ อาจส่งผลให้ขาดโพแทสเซียมได้ หากโพแทสเซียมและโซเดียมในร่างกายเสียสมดุลจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียไป ไฮโปไกลซีเมีย (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ) o จะส่งผลให้ร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมได้ เหมือนกับการอดอาหารเป็นเวลานาน ท้องร่วงอย่างรุนแรง แหล่งที่พบโพแทสเซียมตามธรรมชาติ o ได้แก่ โยเกิร์ต ผลไม้รสเปรี้ยว กล้วย ลูกพีช มันฝรั่ง แคนตาลูป มะเขือเทศ ผักวอเตอร์เครส ผักใบเขียวทุกชนิด สะระแหน่ เมล็ดทานตะวัน ถั่ว เป็นต้น ผลเสียของการรับประทานโพแทสเซียมเกินขนาด o ร่างกายอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ หากรับประทานในปริมาณตั้งแต่ 18 กรัมขึ้นไป และโรคจากการขาดโพแทสเซียม ได้แก่อาการบวม และภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (ไฮโปไกลซีเมีย) สำหรับศัตรูของธาตุโพแทสเซียม ก็ได้แก่ น้ำตาล กาแฟ แอลกอฮอล์ และยาขับปัสสาวะ [4][5]

ภาษาอื่น ๆ
Afrikaans: Kalium
አማርኛ: ፖታሺየም
aragonés: Potasio
العربية: بوتاسيوم
asturianu: Potasiu
azərbaycanca: Kalium
تۆرکجه: پوتاسیوم
башҡортса: Калий
беларуская: Калій
беларуская (тарашкевіца)‎: Каль
български: Калий
भोजपुरी: पोटैशियम
བོད་ཡིག: དུག་སེལ།
brezhoneg: Potasiom
bosanski: Kalij
català: Potassi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Gák (gĭng-sṳ̆k)
Cebuano: Potasio
ᏣᎳᎩ: ᏉᏔᏏᎥᎻ
کوردی: پۆتاسیۆم
corsu: Potassiu
čeština: Draslík
Чӑвашла: Кали
Cymraeg: Potasiwm
dansk: Kalium
Deutsch: Kalium
ދިވެހިބަސް: ޕޮޓޭސިއަމް
Ελληνικά: Κάλιο
English: Potassium
Esperanto: Kalio
español: Potasio
eesti: Kaalium
euskara: Potasio
فارسی: پتاسیم
suomi: Kalium
føroyskt: Kalium
français: Potassium
Nordfriisk: Kalium
furlan: Potassi
Gaeilge: Potaisiam
贛語:
Gàidhlig: Potasium
galego: Potasio
ગુજરાતી: પોટેશિયમ
Gaelg: Potashum
客家語/Hak-kâ-ngî: Kap
Hawaiʻi: Potasiuma
עברית: אשלגן
हिन्दी: पोटैशियम
Fiji Hindi: Potassium
hrvatski: Kalij
Kreyòl ayisyen: Potasyòm
magyar: Kálium
Հայերեն: Կալիում
interlingua: Potassium
Bahasa Indonesia: Kalium
Ido: Kalio
íslenska: Kalín
italiano: Potassio
日本語: カリウム
la .lojban.: sodnrkali
Basa Jawa: Kalium
ქართული: კალიუმი
Kabɩyɛ: Pɔtasɩyɔm
Gĩkũyũ: Potasium
қазақша: Калий
한국어: 칼륨
kurdî: Qelye
коми: Калий
Кыргызча: Калий
Latina: Kalium
Lëtzebuergesch: Kalium
Limburgs: Kalium
Ligure: Potascio
lumbaart: Potasio
lingála: Potasu
lietuvių: Kalis
latviešu: Kālijs
Māori: Konurehu
македонски: Калиум
മലയാളം: പൊട്ടാസ്യം
монгол: Кали
मराठी: पलाश
кырык мары: Калий
Bahasa Melayu: Kalium
မြန်မာဘာသာ: ပိုတက်ဆီယမ်
Plattdüütsch: Kalium
नेपाली: पोटाशियम
नेपाल भाषा: पोटासियम
Nederlands: Kalium
norsk nynorsk: Kalium
norsk: Kalium
Novial: Kalium
occitan: Potassi
Livvinkarjala: Kalii
ଓଡ଼ିଆ: ପୋଟାସିଅମ
ਪੰਜਾਬੀ: ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ
polski: Potas
Piemontèis: Potassi
پنجابی: پوٹاشیم
português: Potássio
Runa Simi: Kalyu
română: Potasiu
armãneashti: Kaliu
русский: Калий
संस्कृतम्: पोटासियम्
саха тыла: Калиум
sicilianu: Putàssiu
Scots: Potassium
srpskohrvatski / српскохрватски: Kalij
Simple English: Potassium
slovenčina: Draslík
slovenščina: Kalij
Soomaaliga: Botashiyaam
shqip: Kaliumi
српски / srpski: Калијум
Seeltersk: Kalium
Basa Sunda: Kalium
svenska: Kalium
Kiswahili: Kali
తెలుగు: పొటాషియం
тоҷикӣ: Калий
Tagalog: Potasyo
Türkçe: Potasyum
татарча/tatarça: Калий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: كالىي
українська: Калій
oʻzbekcha/ўзбекча: Kaliy
vepsän kel’: Kalii
Tiếng Việt: Kali
West-Vlams: Kalium
walon: Potassiom
Winaray: Potasyo
吴语:
хальмг: Калион
ייִדיש: קאליום
Vahcuengh: Gyaz
中文:
文言:
Bân-lâm-gú: Kalium
粵語: