โปเกมอน (ชุดวิดีโอเกม)

โปเกมอน เป็นวิดีโอเกมที่อยู่ในแฟรนไชส์โปเกมอน เกมโปเกมอนทุกเกมจัดว่าเป็นฐานหลัก ยึดหลักตามซีรีส์โปเกมอน ในทุก ๆ เกม ได้ยึดตามโปเกมอนฉบับอะนิเมะ โปเกมอนสเปเชียล โปเกมอนเทรดดิงการ์ดเกม และโปเกมอนเทรดดิงฟิกเกอร์เกม ซึ่งมาจากโลกและความคิดรวบยอดจากเนื้อเรื่องในเกม

เกมโปเกมอนได้แบ่งออกเป็นรุ่น ๆ เช่นกัน จุดที่รุ่นนั้น ๆ เริ่มต้นขึ้นคือเมื่อรูปแบบของเกมโปเกมอนกับโปเกมอนใหม่ ๆ ได้เพิ่มในสมุดภาพโปเกมอนแล้ว

รายชื่อวิดีโอเกม

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

 • โปเกมอนรุ่นที่ 2
 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมบอยคัลเลอร์ :
  • Pokémon Gold and Silver
  • Pokémon Crystal (เฉพาะ เกมบอยคัลเลอร์)
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด 64 :
  • Pokémon Stadium 2

รุ่นที่ 3

 • โปเกมอนรุ่นที่ 3
 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมบอยแอดวานซ์ :
  • Pokémon Ruby and Sapphire Versions
  • Pokémon Emerald Version
  • Pokémon FireRed and LeafGreen Versions
 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมคิวบ์:
  • Pokémon Box Ruby & Sapphire
  • Pokémon Colosseum
  • Pokémon XD: Gale of Darkness

รุ่นที่ 4

 • โปเกมอนรุ่นที่ 4
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด ดีเอส:
  • Pokémon Diamond and Pearl Versions
  • Pokémon Platinum Version
  • Pokémon Heartgold and Soulsilver Versions
 • วิดีโอเกมบนเครื่องวี:
  • Pokémon Battle Revolution
  • My Pokémon Ranch

รุ่นที่ 5

 • โปเกมอนรุ่นที่ 5
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด ดีเอส:
  • Pokémon Black and White Versions
  • Pokémon Black and White Versions 2

รุ่นที่ 6

รุ่นที่ 7

เกมอื่น ๆ

เกมเหล่านี้ไม่ยึดตามเนื้อเรื่องหลัก

 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมบอยคัลเลอร์ :
  • Pokémon Card GB
  • Pokémon Pinball
  • Pokémon Picross (ยังไม่วางขาย)
  • Pokémon Puzzle Challenge (GBC only)
  • Pokémon Card GB 2 (GBC only)
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด 64:
  • Hey You, Pikachu!
  • Pokémon Snap
  • Pokémon Puzzle League
 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมบอยแอดวานซ์:
  • Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire
  • Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team
 • วิดีโอเกมบนเครื่องเกมคิวบ์:
  • Pokémon Channel
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด ดีเอส:
  • Pokémon Dash
  • Pokémon Trozei!
  • Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team
  • Pokémon Ranger
  • Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time and Explorers of Darkness
  • Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky
  • Pokémon Ranger: Shadows of Almia
 • วิดีโอเกมบนเครื่องนินเทนโด 3ดีเอส:
  • Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity
  • Pokémon Art Academy
  • Pokémon Super Mystery Dungeon
 • เกมอื่น ๆ:
  • Pokémon Pikachu
  • Pokémon Pikachu 2
  • Cyber Poké Ball
  • Cyber Pokédex
 • มินิเกม:
ภาษาอื่น ๆ