โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า

โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า (อังกฤษ: Next-Generation Network หรือ NGN) คือ ร่างกายของการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญในโครงข่ายส่วนที่เป็น core และ access. ความคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลัง NGN ก็คือมีเพียงเครือข่ายการขนส่งเพียงหนึ่งเดียวเพื่อขนส่งข้อมูล และการบริการทั้งหมด (เสียง ข้อมูลและ สื่อทุกประเภท เช่นวิดีโอ ) โดยการ encapsulating เหล่านี้ให้เป็นแพ็คเกตคล้ายกับที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต. NGNs โดยทั่วไปจะถูกสร้างด้วย Internet Protocol ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำให้อยู่ในรูป IP