โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า

โครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า (อังกฤษ: Next-Generation Network หรือ NGN) คือ ร่างกายของการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญในโครงข่ายส่วนที่เป็น core และ access. ความคิดทั่วไปที่อยู่เบื้องหลัง NGN ก็คือมีเพียงเครือข่ายการขนส่งเพียงหนึ่งเดียวเพื่อขนส่งข้อมูล และการบริการทั้งหมด (เสียง ข้อมูลและ สื่อทุกประเภท เช่นวิดีโอ ) โดยการ encapsulating เหล่านี้ให้เป็นแพ็คเกตคล้ายกับที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต. NGNs โดยทั่วไปจะถูกสร้างด้วย Internet Protocol ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำให้อยู่ในรูป IP

รายละเอียด

สัมมนานักวิจัย NGN ใน ฟิวชั่น ศูนย์เทคโนโลยี โดย NICT (ประเทศญี่ปุ่น)

นิยามของ NGN ตามที่ ITU -T กำหนดไว้ คือ:

  • คือเครือข่ายที่มีพื้นฐานเป็นแพ็คเกต ซึ่งสามารถให้บริการด้านโทรคมนาคมหลายชนิด และ สามารถใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์อย่างหลากหลายและให้คุณภาพของการบริการที่ใช้ เทคโนโลยีการขนส่งในที่ซึ่งฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นอิสระจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับการขนส่ง โดยที่ผู้ใช้ไม่ถูกจำกัดการเข้าถึงผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน มีการสนับสนุนการใช้งานเคลื่อนที่ทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับบริการที่สม่ำเสมอและทั่วถึง[1]

จากมุมมองของการปฏิบัติ NGN เกี่ยวข้องกับการการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมหลักสามประการ ที่จะต้องมีการมองที่แยกจากกัน :

  • ใน core network, NGN หมายถึงการรวมตัวของหลายๆ transport networks (ที่ถูกกำหนดให้ใช้งานเฉพาะอย่างหรือแบบซ้อนทับ) ที่แต่ละเครือข่ายได้สร้างขึ้นในอดีตสำหรับการให้บริการที่แตกต่างกันเช่นบริการโทรศัพท์บ้าน, บริการข้อมูล และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ เป็นหนึ่ง core transport network (มักมีพื้นฐานมาจาก IP และ Ethernet) มันหมายถึงการ migrate ของเสียงจากสถาปัตยกรรม circuit-switched ( PSTN ) มาเป็น VoIP และ การ migrate ของบริการแบบตำนานดั้งเดิม เช่น frame relay, X.25, (ทั้งการ migrate ในเชิงพาณิชย์ของลูกค้าไปยังบริการ ใหม่ ๆ เช่น VPN IP หรือ การ migrate ทางเทคนิคโดยการเลียนสภาพการบริการ "ตามตำนาน" บน NGN)
  • ใน access network แบบมีสาย, NGN หมายถึงการ migrate จาก ระบบที่เสียงวิ่งคู่ไปกับ DSL บนสายโทรศัพท์เดียวกันในชุมสายท้องถิ่น ไปเป็น การติดตั้ง DSLAMs ที่มีพอร์ตเสียงหรือ VoIP ทำให้มันเป็นไปได้ ที่จะตัดโครงสร้างพื้นฐานของระบบเสียงออกจากชุมสาย
  • ใน access network เคเบิล (HFC), NGN convergence หมายถึง การmigrate ของระบบเสียงอัตราบิตคงที่ ไปเป็นมาตรฐาน CableLabs PacketCable ที่ให้ปริการ VoIP และ SIP ซึ่ง บริการทั้งสองนี้วิ่งอยู่บน DOCSIS ที่เป็นมาตรฐานเลเยอร์สายเคเบิลข้อมูล

ใน NGN ใดๆ มีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างส่วนการขนส่ง(Transport Stratum) ของเครือข่ายและ ส่วนบริการ(Service Stratum)[2] ที่ทำงานบนการขนส่งนั้น ซึ่งหมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้ให้บริการต้องการที่จะเปิดใช้งานบริการใหม่ เขาสามารถทำได้โดยการกำหนดโดยตรงที่ชั้นบริการโดยไม่พิจารณาชั้นของการขนส่ง - นั่นคือบริการจะเป็นอิสระจากรายละเอียดของการขนส่ง การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น, รวมทั้งเสียง, มีแนวโน้มที่จะเป็นอิสระจาก access network ( การสลาย layer ของเครือข่าย และ layer ของ แอพพลิเคชั่น) และจะบรรจุฟังชั่นมากขึ้นไว้ในอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทาง (โทรศัพท์, PC, set-top box )

ภาษาอื่น ๆ