แนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติโบโดแลนด์

ธงของแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติโบโดแลนด์

แนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติโบโดแลนด์ (อังกฤษ: National Democratic Front of Bodoland; NDFB) เป็นองค์กรทางทหารที่ต่อสู้เพื่อแยกดินแดนโบโดแลนด์สำหรับชาวโบโดจากรัฐอัสสัม ผู้นำกลุ่มคือ รันไซกระ นาบลา ไดมารี หรือฉายา รันจัน ไดมารี จัดเป็นองค์กรก่อการร้ายและรัฐบาลอินเดียพยายามเจรจาสงบศึกกับองค์กรนี้

จุดเริ่มต้น

องค์กรนี้ก่อตั้งเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ในหมู่บ้านโอทลา ขาสิทารี ใกล้กับอุทัลคุรี เริ่มแรกมีชื่อว่ากองทัพเพื่อความปลอดภัยโบโด และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2536 องค์กรนี้เป็นคนละองค์กรกับ กองทัพพยัคฆ์ปลดปล่อยโบโด ธงขององค์กรนี้เป็นธงพื้นเขียว มีดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงอยู่ตรงมุมธง

ภาษาอื่น ๆ