เอลเดอร์ก็อด

เอลเดอร์ก็อด หรือ เทพโบราณ (อังกฤษ: Elder God) เป็นศัพท์ซึ่งใช้เรียกเทพสมมุติในวรรณกรรมกลุ่มตำนานคธูลู (Cthulhu Mythos) ซึ่งมีที่มาจากบทประพันธ์ของ เอช. พี. เลิฟคราฟท์

ลักษณะโดยทั่วไป

ในงานประพันธ์หลังจากสมัยของเลิฟคราฟท์ เอลเดอร์ก็อดเป็นกลุ่มเทพที่ต่อสู้กับเอาเตอร์ก็อดและเกรทโอลด์วันซึ่งมาจากต่างดาว แนวคิดซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายนี้ไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบงานประพันธ์ของเลิฟคราฟท์ แต่แท้จริงแล้วเอลเดอร์ก็อดไม่ได้สนใจในความดีหรือความชั่วเลย เพียงแต่ความนึกคิดของเอลเดอร์ก็อดมักใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าและเกลียดชังเกรทโอลด์วันเท่านั้น

เอลเดอร์ก็อดที่มีบทบาทมากที่สุดในงานประพันธ์ของเลิฟคราฟท์ก็คือนอเดนส์ ผู้ปกครองแห่งห้วงลึก ซึ่งมีที่มาจากเทพชื่อเดียวกันในตำนานของเคลต์ มีบทบาทช่วยเหลือตัวเอกในนิยาย The Dream-Quest of Unknown Kadath (พ.ศ. 2471) และปรากฏตัวในเรื่องสั้น The Strange High House in the Mist (พ.ศ. 2475) ต่อมานอเดนส์ได้รับบทบาทในฐานะผู้นำของเหล่าเอลเดอร์ก็อดในงานประพันธ์ของ ออกัสต์ เดอเลธ เลิฟคราฟท์ยังได้กล่าวถึงฮิปนอส เทพแห่งนิทราของกรีกในเรื่องสั้น Hypnos และเชื่อกันว่า เทพธิดาบาสท์ของอียิปต์โบราณก็เป็นหนึ่งในเอลเดอร์ก็อดจากเนื้อหาของเรื่องสั้น The Cats of Ulthar (พ.ศ. 2464)

ภาษาอื่น ๆ
čeština: Starší bohové
日本語: 旧神
svenska: Kthanid