เทอร์เบียม

เทอร์เบียม
แกโดลิเนียม ← → ดิสโพรเซียม
-

Tb

Bk
ไฮโดรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฮีเลียม (แก๊สมีตระกูล)
ลิเทียม (โลหะแอลคาไล)
เบริลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
โบรอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
คาร์บอน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
ไนโตรเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ออกซิเจน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ฟลูออรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
นีออน (แก๊สมีตระกูล)
โซเดียม (โลหะแอลคาไล)
แมกนีเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อะลูมิเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ซิลิกอน (ธาตุกึ่งโลหะ)
ฟอสฟอรัส (อโลหะหลายวาเลนซ์)
กำมะถัน (อโลหะหลายวาเลนซ์)
คลอรีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
อาร์กอน (แก๊สมีตระกูล)
โพแทสเซียม (โลหะแอลคาไล)
แคลเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
สแกนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
ไทเทเนียม (โลหะทรานซิชัน)
วาเนเดียม (โลหะทรานซิชัน)
โครเมียม (โลหะทรานซิชัน)
แมงกานีส (โลหะทรานซิชัน)
เหล็ก (โลหะทรานซิชัน)
โคบอลต์ (โลหะทรานซิชัน)
นิกเกิล (โลหะทรานซิชัน)
ทองแดง (โลหะทรานซิชัน)
สังกะสี (โลหะทรานซิชัน)
แกลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
เจอร์เมเนียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
สารหนู (ธาตุกึ่งโลหะ)
ซีลีเนียม (อโลหะหลายวาเลนซ์)
โบรมีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
คริปทอน (แก๊สมีตระกูล)
รูบิเดียม (โลหะแอลคาไล)
สตรอนเชียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
อิตเทรียม (โลหะทรานซิชัน)
เซอร์โคเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ไนโอเบียม (โลหะทรานซิชัน)
โมลิบดีนัม (โลหะทรานซิชัน)
เทคนีเชียม (โลหะทรานซิชัน)
รูทีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
โรเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลเลเดียม (โลหะทรานซิชัน)
เงิน (โลหะทรานซิชัน)
แคดเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อินเดียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ดีบุก (โลหะหลังทรานซิชัน)
พลวง (ธาตุกึ่งโลหะ)
เทลลูเรียม (ธาตุกึ่งโลหะ)
ไอโอดีน (อโลหะวาเลนซ์เดียว)
ซีนอน (แก๊สมีตระกูล)
ซีเซียม (โลหะแอลคาไล)
แบเรียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แลนทานัม (แลนทานอยด์)
ซีเรียม (แลนทานอยด์)
เพรซีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
นีโอดิเมียม (แลนทานอยด์)
โพรมีเทียม (แลนทานอยด์)
ซาแมเรียม (แลนทานอยด์)
ยูโรเพียม (แลนทานอยด์)
แกโดลิเนียม (แลนทานอยด์)
เทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ดิสโพรเซียม (แลนทานอยด์)
โฮลเมียม (แลนทานอยด์)
เออร์เบียม (แลนทานอยด์)
ทูเลียม (แลนทานอยด์)
อิตเทอร์เบียม (แลนทานอยด์)
ลูทีเทียม (แลนทานอยด์)
ฮาฟเนียม (โลหะทรานซิชัน)
แทนทาลัม (โลหะทรานซิชัน)
ทังสเตน (โลหะทรานซิชัน)
รีเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ออสเมียม (โลหะทรานซิชัน)
อิริเดียม (โลหะทรานซิชัน)
แพลตทินัม (โลหะทรานซิชัน)
ทองคำ (โลหะทรานซิชัน)
ปรอท (โลหะทรานซิชัน)
แทลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
ตะกั่ว (โลหะหลังทรานซิชัน)
บิสมัท (โลหะหลังทรานซิชัน)
พอโลเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
แอสทาทีน (ธาตุกึ่งโลหะ)
เรดอน (แก๊สมีตระกูล)
แฟรนเซียม (โลหะแอลคาไล)
เรเดียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท)
แอกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ทอเรียม (แอกทินอยด์)
โพรแทกทิเนียม (แอกทินอยด์)
ยูเรเนียม (แอกทินอยด์)
เนปทูเนียม (แอกทินอยด์)
พลูโทเนียม (แอกทินอยด์)
อะเมริเซียม (แอกทินอยด์)
คูเรียม (แอกทินอยด์)
เบอร์คีเลียม (แอกทินอยด์)
แคลิฟอร์เนียม (แอกทินอยด์)
ไอน์สไตเนียม (แอกทินอยด์)
เฟอร์เมียม (แอกทินอยด์)
เมนเดลีเวียม (แอกทินอยด์)
โนเบเลียม (แอกทินอยด์)
ลอว์เรนเซียม (แอกทินอยด์)
รัทเทอร์ฟอร์เดียม (โลหะทรานซิชัน)
ดุบเนียม (โลหะทรานซิชัน)
ซีบอร์เกียม (โลหะทรานซิชัน)
โบห์เรียม (โลหะทรานซิชัน)
ฮัสเซียม (โลหะทรานซิชัน)
ไมต์เนเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ดาร์มสตัดเทียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เรินต์เกเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
โคเปอร์นิเซียม (โลหะทรานซิชัน)
นิโฮเนียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ฟลีโรเวียม (โลหะหลังทรานซิชัน)
มอสโกเวียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ลิเวอร์มอเรียม (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
เทนเนสซีน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
ออกาเนสซอน (ไม่มีกลุ่มตามสมบัติทางเคมี)
อูนอูนเอนเนียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนไบนิลเลียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนควอดอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์นิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์อันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เฮกเซียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เซปเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์ออกเทียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเพนท์เอนเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์นิลเลียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์อันเนียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เบียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เทรียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ควอเดียม (โลหะทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เพนเทียม (โลหะแอลคาไล (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เฮกเซียม (โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เซปเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์ออกเทียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเฮกซ์เอนเนียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์นิลเลียม (โลหะหลังทรานซิชัน (ทำนายไว้))
อูนเซปท์อันเนียม (อโลหะวาเลนซ์เดียว (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เบียม (แก๊สมีตระกูล (ทำนายไว้))
อูนไบอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไบเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรอันเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเบียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเทรียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรควอเดียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเพนเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเฮกเซียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเซปเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรออกเทียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนไทรเอนเนียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนควอดนิลเลียม (ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เพนเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เฮกเซียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เซปเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์ออกเทียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนเซปท์เอนเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์นิลเลียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์อันเนียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เบียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์เทรียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
อูนออกท์ควอเดียม (เอคา-ซูเปอร์แอกทิไนด์ (ทำนายไว้))
ทั่วไป
ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอมเทอร์เบียม, Tb, 65
อนุกรมเคมีแลนทาไนด์
หมู่, คาบ, บล็อก?, 6, f
ลักษณะสีขาวเงิน
Tb,65.jpg
มวลอะตอม158.92534 (2) กรัม/โมล
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f9 6s2
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน2, 8, 18, 27, 8, 2
คุณสมบัติทางกายภาพ
สถานะของแข็ง
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.)8.23 ก./ซม.³
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p.7.65 ก./ซม.³
จุดหลอมเหลว1629 K
(1356 °C)
จุดเดือด3503 K(3230 °C)
ความร้อนของการหลอมเหลว10.15 กิโลจูล/โมล
ความร้อนของการกลายเป็นไอ293 กิโลจูล/โมล
ความร้อนจำเพาะ(25 °C) 28.91 J/(mol·K)
ความดันไอ
P/Pa1101001 k10 k100 k
ที่ T K17891979(2201)(2505)(2913)(3491)
คุณสมบัติของอะตอม
โครงสร้างผลึกhexagonal
สถานะออกซิเดชัน4
(ออกไซด์เป็นเบสอ่อน)
อิเล็กโตรเนกาติวิตี? 1.2 (พอลิงสเกล)
พลังงานไอออไนเซชัน
(เพิ่มเติม)
ระดับที่ 1: 565.8 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 2: 1110 กิโลจูล/โมล
ระดับที่ 3: 2114 กิโลจูล/โมล
รัศมีอะตอม175 pm
รัศมีอะตอม (คำนวณ)225 pm
อื่น ๆ
การจัดเรียงทางแม่เหล็กferromagnetic
in [1]
ความต้านทานไฟฟ้า(r.t.) (α, poly)
1.150 µΩ·m
การนำความร้อน(300 K) 11.1 W/(m·K)
การขยายตัวจากความร้อน(r.t.) (α, poly)
10.3 µm/(m·K)
อัตราเร็วของเสียง (แท่งบาง)(20 °C) 2620 m/s
โมดูลัสของยังก์(α form) 55.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน(α form) 22.1 GPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด(α form) 38.7 GPa
อัตราส่วนปัวซอง(α form) 0.261
ความแข็งวิกเกอร์ส863 MPa
ความแข็งบริเนล677 MPa
เลขทะเบียน CAS7440-27-9
ไอโซโทปเสถียรที่สุด
บทความหลัก: ไอโซโทปของเทอร์เบียม
isoNAครึ่งชีวิตDMDE (MeV)DP
157Tbsyn71 yε0.060157Gd
158Tbsyn180 yε1.220158Gd
0.937158Dy
159Tb100%Tb เสถียร โดยมี 94 นิวตรอน
แหล่งอ้างอิง

เทอร์เบียม (อังกฤษ: Terbium) คือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม 65 และสัญลักษณ์คือ Tb

เทอร์เบียมเป็นธาตุโลหะเอิร์ธหายากมีลักษณะสีเทาเงินวาวอ่อนนุ่มยืดเป็นเส้นตีเป็นแผ่นได้ และสามารถตัดได้ด้วยมีดมีความเสถียรในอากาศ มีสองรูปผลึก (allotropes) ที่ต่างกันโดยจะเปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิ 1289 °C

  • สารประกอบ

สารประกอบ

สารประกอบเทอร์เบียมมีดังนี้:

  • ฟลูออไรด์ (Fluorides)
  • คลอไรด์ (Chlorides)
  • โบรไมด์ (Bromides)
  • ไอโอไดด์ (Iodides)
  • ออกไซด์ (Oxides)
  • ซัลไฟด์ (Sulfides)
  • ไนไตรด์ (Nitrides)
    • TbN
ภาษาอื่น ๆ
Afrikaans: Terbium
አማርኛ: ተርቢየም
العربية: تربيوم
asturianu: Terbiu
azərbaycanca: Terbium
беларуская: Тэрбій
беларуская (тарашкевіца)‎: Тэрб
български: Тербий
भोजपुरी: टर्बियम
brezhoneg: Terbiom
bosanski: Terbij
català: Terbi
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Terbium
Cebuano: Terbyo
کوردی: تێربیۆم
corsu: Terbiu
čeština: Terbium
Чӑвашла: Терби
Cymraeg: Terbiwm
dansk: Terbium
Deutsch: Terbium
Ελληνικά: Τέρβιο
English: Terbium
Esperanto: Terbio
español: Terbio
eesti: Terbium
euskara: Terbio
فارسی: تربیم
suomi: Terbium
français: Terbium
Nordfriisk: Terbium
furlan: Terbi
Gaeilge: Teirbiam
Gàidhlig: Terbium
galego: Terbio
ગુજરાતી: ટર્બિયમ
Gaelg: Çherbium
客家語/Hak-kâ-ngî: Terbium
עברית: טרביום
हिन्दी: टर्बियम
Fiji Hindi: Terbium
hrvatski: Terbij
magyar: Terbium
հայերեն: Տերբիում
interlingua: Terbium
Bahasa Indonesia: Terbium
Ido: Terbio
italiano: Terbio
日本語: テルビウム
la .lojban.: jinmrterbi
Basa Jawa: Terbium
ქართული: ტერბიუმი
Kabɩyɛ: Tɛrɩbɩyɔm
қазақша: Тербий
한국어: 터븀
коми: Тербий
Кыргызча: Тербий
Latina: Terbium
Lëtzebuergesch: Terbium
Limburgs: Terbium
Ligure: Terbio
lietuvių: Terbis
latviešu: Terbijs
македонски: Тербиум
മലയാളം: ടെർബിയം
मराठी: टर्बियम
кырык мары: Тербий
Bahasa Melayu: Terbium
မြန်မာဘာသာ: တာဘီယမ်
नेपाली: टर्बियम
नेपाल भाषा: टर्बियम
Nederlands: Terbium
norsk nynorsk: Terbium
norsk: Terbium
Livvinkarjala: Terbii
ଓଡ଼ିଆ: ଟର୍ବିଅମ
पालि: टर्बियम
polski: Terb
Piemontèis: Terbio
پنجابی: ٹربیم
português: Térbio
Runa Simi: Terbyu
română: Terbiu
armãneashti: Terbiu
русский: Тербий
संस्कृतम्: टर्बियम
саха тыла: Тербиум
sicilianu: Terbiu
Scots: Terbium
srpskohrvatski / српскохрватски: Terbijum
Simple English: Terbium
slovenčina: Terbium
slovenščina: Terbij
shqip: Terbiumi
српски / srpski: Тербијум
Seeltersk: Terbium
svenska: Terbium
తెలుగు: టెర్బియం
Tagalog: Terbiyo
Türkçe: Terbiyum
татарча/tatarça: Тербий
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: تېربىي
українська: Тербій
اردو: ٹربیئم
oʻzbekcha/ўзбекча: Terbiy
vepsän kel’: Terbii
Tiếng Việt: Terbi
Winaray: Terbyo
хальмг: Тербиум
Yorùbá: Terbium
中文:
文言:
Bân-lâm-gú: Terbium
粵語: