เคานต์แห่งแอโน

ตราอาร์มประจำของเคาน์ตีแอโน

เคานต์แห่งแอโน (ฝรั่งเศส: Compte de Hainaut, ดัตช์: Graaf van Henegouwen อังกฤษ: Count of Hainaut) คือบรรดาศักดิ์ของผู้ปกครองของเคาน์ตีแอโนอันเป็นดินแดนในประวัติศาสตร์ในกลุ่มประเทศแผ่นดินต่ำในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]