อาเลสซันโดร ฟาร์เนเซ

อเลสซานโดร ฟาร์เนเซ อาจจะหมายถึง

ภาษาอื่น ๆ