อัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน

อัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
อัครมหาวิหารในพระสันตะปาปาแห่งพระผู้ช่วยให้รอด และนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมาและยอห์นผู้นิพนธ์
พระวรสารในลาเตรัน มารดาและประมุขแห่งโบสถ์ทั้งปวงในโรมและโลก
Ornate facade of the basilica at night with columns, main door, and statues of the twelve Apostles on the roofline, with a Latin inscription below them
เบื้องหน้าของอัครวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน
41°53′9.26″N 12°30′22.16″E / 41°53′9.26″N 12°30′22.16″E / 41.8859056; 12.5061556
ที่ตั้งโรม
ประเทศประเทศอิตาลี[1]
นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์Archbasilica of St. John Lateran
ประวัติ
อุทิศแก่ยอห์นผู้ให้บัพติศมา และ
ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร
เสกเมื่อค.ศ. 324
สถาปัตยกรรม
สถานะมหาวิหารเอกในสันตะปาปา
สถาปนิกAlessandro Galilei
ประเภทสถาปัตย์มหาวิหาร
รูปแบบสถาปัตย์บาโรก
งานฐานรากคริสต์ศตวรรษที่ 4
แล้วเสร็จค.ศ. 1735 (1735)
โครงสร้าง
อาคารยาว140 เมตร (460 ฟุต)
อาคารกว้าง140 เมตร (460 ฟุต)
เนฟกว้าง65 เมตร (210 ฟุต)
วัสดุหินอ่อน, แกรนิต และ ปูน
คณะจัดการ
มุขมณฑลมุขมณฑลโรม
คณะสงฆ์
มุขนายกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
หัวหน้าพระอากอสตีโน วัลลีนี
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนHistoric Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura
ประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์i, ii, iii, iv, vi
ขึ้นเมื่อค.ศ. 1980 (วาระที่ 4)
เลขอ้างอิง91
รัฐภาคีอิตาลีและสันตะสำนัก
ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ

อัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน ในพระสันตะปาปา (อิตาลี: Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano) หรือรู้จักกันทั่วไปในชื่อ มหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน[2][3] (อิตาลี: Basilica di San Giovanni in Laterano) หรือเรียกอย่างสั้นว่า มหาวิหารลาเตรัน เป็นมหาวิหารเอกในกรุงโรมและเป็นอาสนวิหารประจำตำแหน่งมุขนายกแห่งกรุงโรม นับเป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดและมีตำแหน่งสูงสุดในบรรดามหาวิหารเอกทั้งสี่แห่งในกรุงโรม และมีสถานะเป็นโบสถ์แม่ของโบสถ์ทั้งปวงในคริสตจักรโรมันคาทอลิก

อัครมหาวิหารนักบุญยอห์น ลาเตรัน เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่มากที่สุดและมีความอาวุโสสูงสุดในบรรดามหาวิหารเอกทั้งสี่ในพระสันตะปาปาซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ในโรม มีลำดับศักดิ์อยู่เหนือแม้กระทั่งมหาวิหารนักบุญเปโตร และเป็นเพียงอาสนวิหารเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีฐานะเป็น อัครมหาวิหาร และเนื่องจากเป็นอาสนวิหารที่เก่าแก่ที่สุด จึงได้รับการยกย่องให้เป็นอาสนวิหารแม่ของศาสนจักรโรมันคาทอลิก หัวหน้าพระคนบัจจุบันคือ พระคาร์ดินัลอากอสตีโน วัลลี ซึ่งเป็นคาร์ดินัลใหญ่แห่งมุขมณฑลโรม ในขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นแคนันกิตติมศักดิ์ (honorary canon) ประจำมหาวิหารฯ โดยตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งแคนันกิตติมศักดิ์นี้เป็นตำแหน่งที่สืบทอดในหมู่ประมุขแห่งฝรั่งเศสมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าอ็องรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส

ด้านหน้าบริเวณทางเข้า มีศิลาจารึกเป็นภาษาละตินขนาดใหญ่ว่า Clemens XII Pont Max Anno V Christo Salvatori In Hon SS Ioan Bapt et Evang ซึ่งแปลอย่างย่อได้ว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 12 ในปีที่ 5 แห่งสมณสมัย ได้ทรงอุทิศอาคารหลังนี้แก่พระคริสต์เจ้าผู้ช่วยให้รอด ด้วยเกียรติของนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมาและนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร" หรือมีความหมายก็คือ เดิมดี มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่พระเยซู และในหลายศตวรรษต่อมาก็ประกาศร่วมอุทิศให้แก่นักบุญยอห์นทั้งสอง คือยอห์นผู้ให้บัพติศมาและยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร

อัครมหาวิหารฯตั้งอยู่ในกรุงโรม แต่อยู่นอกเขตแดนของนครรัฐวาติกันประมาณ 4 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ แม้จะไม่ได้อยู่ในวาติกัน แต่อัครมหาวิหารแห่งนี้มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในฐานะสมบัติของสันตะสำนัก จากผลของสนธิสัญญาลาเตรันค.ศ. 1929 ระหว่างสันตะสำนักวาติกันกับรัฐบาลอิตาลี

ภาษาอื่น ๆ
Lëtzebuergesch: San Giovanni in Laterano
srpskohrvatski / српскохрватски: Bazilika sv. Ivana Lateranskog