อะแพชี ทอมแคต

อะแพชี ทอมแคต
Apache Tomcat Logo
Apache Tomcat Screenshot.png
หน้าจอเริ่มต้นของทอมแคต
ผู้พัฒนามูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชี
รุ่นล่าสุด7.0.54 / 15 พฤษภาคม 2550
ระบบปฏิบัติการหลายระบบปฏิบัติการ
ประเภทโปรแกรมบรรจุเว็บ
สัญญาอนุญาตสัญญาอนุญาตอะแพชี 2.0
เว็บไซต์Apache Tomcat

อะแพชี ทอมแคต (Apache Tomcat) เป็นโปรแกรมบรรจุเว็บ (web container) ที่พัฒนาโดยมูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชี ทอมแคตใช้ข้อกำหนดของเซิร์ฟเลตและเจเอสพีจากซันไมโครซิสเต็มส์มาเป็นต้นแบบในการทำงาน ซึ่งกำหนดสภาพแวดล้อมสำหรับโค้ดจาวาเพื่อทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนั้นทอมแคตได้เพิ่มเครื่องมือสำหรับการจัดการการตั้งค่าที่เก็บในรูปแบบแฟ้มเอกซ์เอ็มแอล และมีโปรแกรม HTTP เซิร์ฟเวอร์อยู่ในตัวเอง

อะแพชี ทอมแคต เคยเป็นโครงการย่อยของโครงการจาการ์ตา แต่ปัจจุบันได้แยกตัวออกมาเป็นโครงการหลักของมูลนิธิซอฟต์แวร์อะแพชี

สภาพแวดล้อม

ทอมแคตเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ เซิร์ฟเลตและเจเอสพี โดยทำงานร่วมกับตัวแปลโปรแกรมชื่อ ทอมแคต แจสเปอร์ (Tomcat Jasper) ในการแปลงเจเอสพีให้กลายเป็นเซิร์ฟเลตก่อนนำไปประมวลผล

เอนจินเซิร์ฟเลตของทอมแคตนั้นมักทำงานร่วมกับ อะแพชี เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache HTTP Server) หรือโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ หรือสามารถตั้งตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์เอกเทศก็ได้ ซึ่งในการพัฒนาก่อนหน้านี้มีแนวความคิดว่า เมื่อทอมแคตทำงานเป็นโปรแกรมที่ทำงานโดดเดี่ยว (standalone) จะเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ต้องการความรวดเร็วและการดูแลธุรกรรม (transaction) มากนัก อย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวไม่มีอีกต่อไป เนื่องจากทอมแคตได้เพิ่มประสิทธิภาพเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับสภาพแวดล้อมที่มีการจราจรหนาแน่นสูง

ทอมแคตสามารถทำงานได้ข้ามระบบปฏิบัติการ เพียงแค่ต้องการ จาวารันไทม์เอนไวรอนเมนต์ (Java Runtime Environment) เท่านั้น

ภาษาอื่น ๆ
български: Apache Tomcat
català: Apache Tomcat
čeština: Apache Tomcat
Deutsch: Apache Tomcat
English: Apache Tomcat
Esperanto: Apache Tomcat
español: Tomcat
français: Apache Tomcat
italiano: Apache Tomcat
日本語: Apache Tomcat
қазақша: Apache Tomcat
한국어: 아파치 톰캣
lietuvių: Tomcat
latviešu: Apache Tomcat
Nederlands: Apache Tomcat
português: Apache Tomcat
română: Apache Tomcat
русский: Apache Tomcat
svenska: Apache Tomcat
українська: Apache Tomcat
Tiếng Việt: Apache Tomcat