สมเด็จพระราชินีอานาแห่งโรมาเนีย

สมเด็จพระราชินีอานาแห่งโรมาเนีย
Anna Burbon Parma.JPG

พระปรมาภิไธย
สมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งโรมาเนีย
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งบูร์บง-ปาร์มา
สมเด็จพระราชินีแห่งโรมาเนีย
ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
โฮเฮนโซเลน-ซิกมารินเกน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ18 กันยายน พ.ศ. 2466
กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส
สวรรคต1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (92 พรรษา)
เมืองมอร์ช,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(พระชนมายุ 92 พรรษา)
พระราชบิดาเจ้าชายเรอเนแห่งบูร์บง-ปาร์มา
พระราชมารดาเจ้าหญิงมาร์กาเร็ตแห่งเดนมาร์ก
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
พระราชบุตรเจ้าฟ้าหญิงมาร์กาเร็ตตา มกุฎราชกุมารีแห่งโรมาเนีย
เจ้าฟ้าหญิงเฮเลนแห่งโรมาเนีย
เจ้าฟ้าหญิงไอรีนาแห่งโรมาเนีย
เจ้าฟ้าหญิงโซเฟียแห่งโรมาเนีย
เจ้าฟ้าหญิงมาเรียแห่งโรมาเนีย

สมเด็จพระราชินีแอนน์แห่งโรมาเนีย หรือ เจ้าหญิงแอนน์ แอนโตแนต ฟรองซัวส์ ชาร์ล็อตต์ ซีต้า มาร์เกอริต แห่งบูร์บง-ปาร์มา (18 กันยายน พ.ศ. 2466 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีไมเคิลที่ 1 แห่งโรมาเนีย อดีตพระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย พระองค์เป็นพระนัดดาใน เจ้าชายวัลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชปนัดดาใน พระเจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ผ่านทางสายพระราชมารดา

ภาษาอื่น ๆ