สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งอังกฤษ

สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
Marie II d'Angleterre.jpg

พระปรมาภิไธย สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษ
ราชวงศ์ สจวต
รัชกาล ค.ศ. 1689ค.ศ. 1694
รัชกาลก่อน สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 30 เมษายน ค.ศ. 1662 พระราชวังเซนต์เจมส์ ลอนดอน
สวรรคต 28 ธันวาคม ค.ศ. 1694 (32 พรรษา) วังเคนซิงตัน ลอนดอน
พระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ
พระราชมารดา เลดี้แอนน์ ไฮด์
พระราชสวามี สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ (กษัตริย์ร่วมรัชกาล)

สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งอังกฤษ ( อังกฤษ: Mary II of England) ( 30 เมษายน ค.ศ. 166228 ธันวาคม ค.ศ. 1694) เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่ง ราชวงศ์สจวตของ ราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์ระหว่างปี ค.ศ. 1689 ถึงปี ค.ศ. 1694

สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งอังกฤษ พระราชสมภพเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1662 ที่ พระราชวังเซนต์เจมส์ ใน กรุงลอนดอน เป็นพระราชธิดาของ สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ และ เลดี้แอนน์ ไฮด์ ทรงเสกสมรสกับ สมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ และครองราชย์เป็นพระราชินีนาถแห่ง ราชอาณาจักรอังกฤษและไอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1689 ถึง 28 ธันวาคม ค.ศ. 1694 และพระราชินีนาถของ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ ในนาม “สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 2 แห่งสกอตแลนด์” ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1689 จนถึงวันสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1694 ที่ วังเคนซิงตัน ใน กรุงลอนดอน

พระราชินีนาถแมรีที่ 2 ผู้นับถือ นิกายโปรเตสแตนต์ขึ้นครองราชสมบัติหลังจาก การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ซี่งเป็นการปฏิวัติที่มีผลในการโค่นราชบัลลังก์ของพระราชบิดา สมเด็จพระเจ้าเจมส์ที่ 2 แห่งอังกฤษผู้เป็น โรมันคาทอลิก พระราชินีนาถแมรีทรงครองราชบัลลังก์ร่วมกับพระสวามีและพระญาติ พระเจ้าวิลเลียมที่ 3 ผู้เป็นผู้ปกครองอังกฤษพระองค์เดียวหลังจากพระราชินีนาถแมรีสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1694 รัชสมัยที่ครองร่วมกันมักจะเรียกโดยนักประวัติศาสตร์ว่า “สมัยวิลเลียมและแมรี” ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีสิทธิเต็มตัวในการปกครองแต่มักจะไม่ทรงใช้อำนาจในการปกครองด้วยพระองค์เองแต่จะให้พระสวามีเป็นผู้ปกครอง แต่เมื่อพระเจ้าวิลเลียมเสด็จออกสงครามในต่างประเทศพระราชินีนาถแมรีก็จะทรงปกครอง [1]

เบื้องต้น

พระราชินีนาถแมรีประสูติที่ พระราชวังเซนต์เจมส์ใน กรุงลอนดอนเป็นพระธิดาองค์โตของ ดยุคแห่งยอร์ค และ เลดี้แอนน์ ไฮด์พระชายาองค์แรก [2] เป็นพระราชนัดดาของ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 และทรงเป็นหลานของ เอ็ดเวิร์ด ไฮด์, เอิร์ลแห่งแคลเร็นดอนที่ 1 (ทางพระมารดา) ผู้รับราชการในฐานะที่ปรึกษาในพระองค์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 เป็นระยะเวลานาน [3] แม้ว่าพระมารดาจะมีบุตรธิดาถึง 8 คนแต่ก็มีแต่พระราชินีนาถแมรี และพระขนิษฐา สมเด็จพระราชินีนาถแอนน์เท่านั้นที่มีชีวิตรอดมาจนโต [4]

แมรีในค.ศ 1685

ดยุคแห่งยอร์คทรงเปลี่ยนไปนับถือ คริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกราวปี ค.ศ. 1668 หรือ 1669 แต่มีทรงมีคำสั่งให้พระธิดาทั้งสองพระองค์ถูกเลี้ยงอย่างเคร่งครัดใน นิกายโปรเตสแทนต์ดังที่เคยเป็นมา [5] หลังจาก เลดี้แอนน์ ไฮด์เสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1673 ดยุคแห่งยอร์คก็เสกสมรสเป็นครั้งที่สองกับ แมรีแห่งโมดีนาผู้เป็นโรมันคาทอลิก [6]

เมื่อพระราชินีนาถแมรีมีพระชนมายุได้ 15 พรรษาก็ทรงหมั้นกับ เจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ผู้เป็นโปรเตสแทนต์ [1] เจ้าชายวิลเลียมเป็นพระโอรสของ เจ้าหญิงแมรีแห่งออเรนจ์พระมาตุฉาของเจ้าหญิงแมรี กับ เจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ เมื่อเริ่มแรกเริ่มดยุคแห่งยอร์คไม่ทรงเห็นด้วยกับการที่เจ้าหญิงแมรีจะไปมีความสัมพันธ์กับเจ้านายดัทช์ เพราะมีพระประสงค์จะให้เจ้าหญิงแมรีแต่งงานกับ โดแฟงลุยส์รัชทายาทของราชบัลลังก์ฝรั่งเศสมากกว่า แต่ในที่สุดก็ทรงต้องยอมเนื่องจากความกดดันจากรัฐสภาในเหตุผลที่ว่าการมีความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสโรมันคาทอลิกไม่เหมาะสมกับสภาวะทางการเมืองของอังกฤษ [7] และการที่ทรงยอมให้พระราชธิดาแต่งงานกับโปรเตสแทนต์เป็นการหวังว่าจะทำให้ประชาชนเพิ่มความนิยมในตัวพระองค์มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ผล [8] แมรีและวิลเลียมผู้เป็นลูกพีลูกน้องกันทรงเสกสมรสเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1677 กล่าวกันว่าแมรีกรรแสงตลอดงาน [2]

หลักจากการเสกสมรสแล้วเจ้าหญิงแมรีก็เสด็จไปประทับที่ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์กับพระสวามี แม่ว่าจะทรงรักพระสวามีเป็นอันมากแต่ชีวิตการสมรสของพระองค์ก็เป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก เจ้าหญิงแมรีทรงพระครรภ์ 3 ครั้งแต่ทรงตกหรือทรงให้การประสูติแต่พระทารกเสียชีวิตทั้ง 3 ครั้ง ความที่ไม่ทรงสามารถมีพระโอรสธิดาได้นี้เป็นสาเหตุหนึ่งในความไม่มีความสุขของพระองค์ เจ้าหญิงแมรีมีพระนิสัยไปทางร่าเริงและเป็นกันเองซึ่งทำให้เป็นที่นิยมของชาวดัทช์ แต่พระสวามีทรงเป็นผู้มืพระนิสัยตรงข้ามคือเย็นชาและไม่ยินดียินร้ายกับผู้ใด [1] แต่ต่อมาก็ทรงค่อยผ่อนคลายพระองค์บ้างเมื่อทรงอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหญิงแมรี [2]

ภาษาอื่น ๆ
български: Мария II Стюарт
brezhoneg: Mari II Bro-Saoz
eesti: Mary II
Bahasa Indonesia: Mary II dari Inggris
ქართული: მერი II
Lëtzebuergesch: Mary II. vun England
македонски: Марија II
Bahasa Melayu: Mary II dari England
norsk nynorsk: Maria II av England
संस्कृतम्: मेरी २
srpskohrvatski / српскохрватски: Mary II od Engleske
Simple English: Mary II of England
српски / srpski: Мери II од Енглеске
Türkçe: II. Mary
Tiếng Việt: Mary II của Anh
粵語: 瑪麗二世