สมาคมเฟเบียน

สมาคมเฟเบียน (อังกฤษ: Fabian Society) เป็นองค์การสังคมนิยมบริติชโดยมีความมุ่งหมายเพื่อผลักดันหลังสังคมนิยมผ่านวิธีค่อยเป็นค่อยไปและปฏิรูป[1][2] สมาคมนี้วางรากฐานจำนวนมากของพรรคแรงงานและต่อมามีผลต่อนโยบายของรัฐตั้งแต่การให้เอกราชของจักรวรรดิบริติช ที่เด่นที่สุดคือ อินเดียและสิงคโปร์

ทีแรกสมาคมเฟเบียนมุ่งมั่นสถาปนาเศรษฐกิจสังคมนิยม ร่วมกับมุ่งมั่นต่อจักรวรรดินิยมบริติชโดยเป็นกำลังก้าวหน้าและทำให้ทันสมัย[3]

ปัจจุบัน สมาคมนี้ทำหน้าที่เป็นธิงก์แท็งก์ (think tank) และเป็นหนึ่งในสิบห้าสมาคมสังคมนิยมซึ่งเข้าร่วมกับพรรคแรงงาน มีสมาคมคล้ายกันในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา ซิซิลี และประเทศนิวซีแลนด์ รัสเซ๊ย

  • อ้างอิง

อ้างอิง

  1. George Thomson (1 March 1976). "THE TINDEMANS REPORT AND THE EUROPEAN FUTURE". 
  2. Margaret Cole (1961). The Story of Fabian Socialism. Stanford University Press. ISBN 978-0804700917. 
  3. Discovering Imperialism: Social Democracy to World War I, Nov 25, 2011. (p. 249): "...the pro-imperialist majority, led by Sidney Webb and George Bernard Shaw, advanced an intellectual justification for central control by the British Empire, arguing that existing institutions should simply work more 'efficiently'."
ภาษาอื่น ๆ