สนธิสัญญาปารีส (1763)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สนธิสัญญาปารีส
สนธิสัญญาปารีส (1763)
SevenYearsWar.png
คู่สงครามของสงครามเจ็ดปี แสดงก่อนสงครามอุบัติในกลางคริสต์ทศวรรษ 1750
  บริเตนใหญ่ ปรัสเซีย โปรตุเกสและพันธมิตร
  ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรีย รัสเซียและพันธมิตร
วันลงนาม
- ณ
10  กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1763 (1763-02-10)
ราชอาณาจักรฝรั่งเศส กรุง ปารีส ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
ผู้ลงนาม *   บริเตนใหญ่
ภาคี *   บริเตนใหญ่

สนธิสัญญาปารีส หรือเรียกสนธิสัญญา ค.ศ. 1763 มีการลงนามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1763 โดยราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ ฝรั่งเศสและสเปน กับโปรตุเกสในความตกลง หลังชัยชนะของบริเตนเหนือฝรั่งเศสและสเปนระหว่าง สงครามเจ็ดปี

การลงนามสนธิสัญญายุติสงครามเจ็ดปีอย่างเป็นทางการ ซึ่งเรียกสงครามฝรั่งเศสและอินเดียนในเขตสงครามอเมริกาเหนือ [1] และเป็นเครื่องหมายการเริ่มสมัยการครอบงำของบริเตนนอกทวีปยุโรป [2] สองชาติคืนดินแดนที่ยึดได้ระหว่างสงครามเป็นอันมาก แต่บริเตนได้การครอบครองของฝรั่งเศสในทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ บริเตนยังตกลงคุ้มครองนิกายโรมันคาทอลิกในโลกใหม่ สนธิสัญญานี้ไม่เกี่ยวข้องกับปรัสเซียและออสเตรีย โดยสองชาติลงนามความตกลงต่างหาก คือ สนธิสัญญาฮูเบอร์ทุสบุร์ก อีกห้าปีต่อมา

  • อ้างอิง

อ้างอิง

  1. Marston, Daniel (2002). The French–Indian War 1754–1760. Osprey Publishing. p. 84. ISBN  0-415-96838-0. 
  2. "Wars and Battles: Treaty of Paris (1763)". www.u-s-history.com. "In a nutshell, Britain emerged as the world's leading colonial empire." 
ภาษาอื่น ๆ