วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

เว็บย่อ:

รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด นี้เป็นการสรุปแนวปฏิบัติซึ่งได้มีการใช้และได้รับการยอมรับโดยทั่วกันของผู้ใช้วิกิพีเดีย แนวปฏิบัติแตกต่างจากนโยบายตรงที่ แนวปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า และมักจะมีข้อยกเว้นในบางครั้ง รวมไปถึง อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

อ่านหน้า วิกิพีเดีย:นโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมว่าแนวปฏิบัติต่าง ๆ คืออะไร จุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไร และทำไมต้องมีแนวปฏิบัติเหล่านี้ คุณสามารถดูรายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมดในวิกิพีเดียไทยได้ที่ หมวดหมู่:แนวปฏิบัติวิกิพีเดีย

รายชื่อแนวปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้:

  • พฤติกรรม: เป็นการสรุปพฤติกรรมที่ผู้ใช้วิกิพีเดียพึงมีในการติตต่อกันระหว่างผู้ใช้วิกิพีเดียด้วยกัน
  • เนื้อหา: เป็นการสรุปการพัฒนาตัวบทความและส่วนประกอบของตัวบทความ ในการพัฒนาสารานุกรม
  • การแก้ไข: เป็นการแนะนำการจัดหมวดหมู่ หน้าเปลี่ยนทาง และแนวปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมบทความอื่น ๆ
  • ความสำคัญของเนื้อหา: เป็นการสรุปว่าเรื่องใดเหมาะสมแก่การเขียนเป็นบทความในวิกิพีเดีย
  • แนวทางการเขียน: เป็นการสรุปแนวทางในการเขียนบทความในวิกิพีเดีย
ภาษาอื่น ๆ